Totaal aantal pageviews

zondag 23 september 2012

Goudhaan. [Regulus regulus]

Goudhaan. (Regulus regulus) in de Eemshaven.
Met zijn lengte van 8 1/2 tot 9 1/2 cm is de Goudhaan de kleinste vogel van Europa. Ik vind het een naam van niks. Bij de naam "goudhaan" denk ik minstens in de grootte van een kip. Vroeger had hij de meer toepasselijke naam van "GoudhaanTJE"
Het is een gedeeltelijke trekvogel. Dat wik zeggen dat een deel van onze vogels naar het zuiden trekt en dat een gedeelte van de Scandinavische populatie naar onze regionen komt. De vogel is niet schuw en trekt vaak mee in groepen mezen, maar ook in groepen van de eigen soort. Het aantal vogels in zo´n groep bedraagt 3 tot 10 exeplaren. Ze trekken langs de kustlijn en foerageren dan vooral in dichte struiken, als lage dennen en meidoorns. De Goudhaan is zeer beweeglijk tijdens het voedsel zoeken en daardoor ook moeilijker te fotograferen. Toch is het mij gisteren, met heel veel geduld, gelukt.
Goudhaan. (Regulus regulus)
Zeer kenmerkend voor de Goudhaan is de fel gele kruinstreep en de lichte oogring. De bovenzijde is lichtgroen en de onderzijde vuilwit. Het geluid is een zeer hoog `zrie-zrie-zrie`. Dit geluid wordt 3-4 keer achter elkaar herhaald.
In de trekkende groepen Goudhanen komen soms nog twee andere soorten voor, nl. de Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus) en de Bladkoning  (Phyloscopus inornatus). De belangrijkste kenmerken van een Vuurgoudhaan ten opzichte van een Goudhaan is de zwarte oogstreep en de brede, witte wenkbrauwstreep. De Bladkoning mist de brede, witte wenkbrauwstreep, de gele, met zwart afgezette kruinstreep en de lichte oogring. Alle drie de soorten zijn leuke waarnemingen.

maandag 10 september 2012

Koekoek. [Cuculus canorus]

Koekoek bij Nieuwe Statenzijl.
Net terug van vakantie en nog geen tijd gehad om een nieuw verhaal te schrijven. Vlak voor ons vertrek zag ik een adulte Koekoek in de buurt van Nieuwe Statenzijl. Eerst dacht ik aan een roofvogel, maar toen hij zijn kop omdraaide, was mijn dag goed. Het hele jaar had ik al uit zitten kijken naar een gelegenheid om een goede foto van een Koekoek te maken. Dat is dan nu dus gelukt.
De Koekoek is in Nederland en W-Europa een zomervogel. Ze broeden niet zelf, maar leggen hun eieren in het nest van een zgn "waardvogel". Waardvogels zijn o.a. Rietzanger, Tuinfluiter, Gekraagde roodstaart, maar de favoriete soorten zijn Heggenmus en Kleine karekiet.
Koekoek.
De koekoek overwinterd in Afrika, ten zuiden van de evenaar, waarbij hij de voorkeur geeft aan savannegebieden met waterpartijen. Vanaf augustus beginnen de vogels met hun trek. De jonge vogels [1e Kj.] gaan het eerst weg terwijl de oudere vogels tot in begin september wegtrekken. Op trek naar hun winterkwartier leggen de vogel grote afstanden af en vliegen zo'n 50 Km per dag, richting het zuiden.