Totaal aantal pageviews

donderdag 20 november 2014

TUINVOGELTELLING 2015.

Huismus opnieuw op 1 bij de Nationale Tuinvogeltelling?
In het weekend van 17 en 18 januari 2015 wordt er weer geteld voor de nationale Tuinvogeltelling. Het grootste televenement van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon, Vogelonderzoek Nederland.
Vorig jaar werden er zo'n 571.000 vogels geteld. Wat opviel was dat er door het zachte winterweer minder vogels in de tuin te zien waren. De Huismus, stond net als in de voorgaande jaren, op één.

Roodborst. [Erithacus rubecula]Huismus, man. [Passer domesticus]


Huismus, vrouw. [Passer domesticus]


Koolmees, man. [Parus major]


Pimpelmees. [Parus cearuleus]


Merel, man [Turdus merula]


Opnieuw stond de Huismus op nummer één in de Nationale Tuinvogeltelling. Dat betekent niet dat deze vogel ook in de meeste tuinen is gezien: hij werd in minder dan de helft van de tuinen geteld. De reden dat deze vogel op één staat is omdat de Huismus in grote groepen leeft.


De top-10 van 2014 zag er als volgt uit:
[stand zondag 19 januari 2014 om 18.00 uur]
1. Huismus                      6. Kauw
2. Koolmees                    7. Turkse tortel
3. Merel                           8. Houtduif
4. Pimpelmees                 9. Ekster
5. Vink                           10. Spreeuw


Voor nadere info betreft de tellingen:
www.vogelbescherming.nl
www.tuinvogeltelling.nl
www.SOVON.nl

Gaai [Garrulus glandarius]