Totaal aantal pageviews

maandag 28 maart 2016

Het wordt weer voorjaar.

Klein hoefblad.

Langzaam komt het voorjaar op gang. de eerste paar dagen was het niet bepaald een gunstig beeld, maar daarna werd het een paar dagen beter en nu is het weer herfstachtig koud en nat met veel wind. Het Klein hoefblad is een van de eerste planten die zijn bloemen laat zien in het voorjaar. Als ze goed en wel zijn uitgebloeid, komen pas de bladeren.
Al veel vogels zijn op een zonnige dag in de weer met nestbouw. De Eksters [Pica pica] slepen met grote takken, terwijl de Staartmezen
Staartmees [Aegithalos caudatus] met nestmateriaal.
met fijne mossen en grassprietjes slepen. Zij bouwen hun nestje in een dichte conifeer en de Ekster hoog en open in een hoge boom. Eksters bouwen meerder nesten, de zgn. speelnesten. een van deze nesten wordt daadwerkelijk gebruikt om in te broeden.
De eerste vlinders als Kleine vos en Citroenvlinder komen tevoorschijn uit hun "winterslaapplaats". Opgewarmd door de eerste zonnestralen, vliegen ze door onze tuinen en parken op zoek naar nectar. Meestal vinden ze die in de bloemen van Klein hoefblad en krokussen.
Eksternest in aanbouw.

Ook begint nu weer de tijd om de fiets te pakken en er op uit te trekken. Op een van mijn eerste tochten kwam ik terecht bij Tetjehorn, bij het Schildmeer. Het oude riet is gemaaid en het nieuwe riet zal snel weer de velden groen gaan kleuren.
Gemaaid rietveld bij het Schildmeer.

De omgeploegde, zwarte akkers van het vorig jaar zijn inmiddels al wel weer groen gekleurd door het wintergraan. Dit is voedzame kost voor de Grauwe- en Kolganzen, maar ook voor de zwanen. Ze doen zich te goed aan het jonge, voedzame groen. Dit tot ergernis van de boeren. Vooral als het land nat is, trappen de vogels met hun grote poten de bovenlaag dicht, met als gevolg dat het jonge koren afsterft.
Vanaf nu kunnen we weer vele nieuwe soorten zomergasten verwelkomen uit het zuiden van Europa. De voorjaarstrek komt langzaam opgang en de eerste Grutto's,Tjiftjaffen en Roodborsttapuiten zijn al weer waargenomen. De Fitis komt meestal enkele weken later. Dat wordt weer genieten de komende tijd.
Grauwe ganzen-paar op winterkoren.

woensdag 9 maart 2016

De Velduilen [Asio flammeus] in de Ezumakeech..

Deutsch: Sumpfeule
English: Short-eared Owl
Velduil op de uitkijk.
Dinsdagmorgen zijn we wederom naar Ezumakeech geweest om de Velduil te zoeken. We waren er om 08.50 uur en tegen 11.00 uur kwam de eerste van, naar wat later bleek, 4 vogels in beweging. Eerst stonden er 3 auto's en hoe meer de ochtend vorderde, stonden er ongeveer 25-30.
We hadden er in totaal 4 vogels met de kijker "gevonden". Eerst opvliegend en laag over een lengte van 10 meter weer gaan zitten op een graspol.
Velduil boven Ezumakeech.

Blauwe kiek ♀ boven Ezumakeech.
Luchtgevecht Velduil vs Blauwe kiek.
Het duurde even voordat hij weer vloog. Even later ook twee andere vogels. Af en toe kwam ook het vrouwtje van de Blauwe kiekendief overvliegen om de situatie te bekijken of er nog wat te eten was. Of zelf gevangen of afgepakt van de velduilen. Op een gegeven moment zaten de Kiek en de Velduil met de klauwen in elkaar. een fantastisch gezicht.
Wat zie ik daar beneden bewegen?
Stuntende velduil.
Het was genieten van de rustgevende vleugelslag van de velduilen. Zo rustig, zo mooi dat de camera's bleven klikken. Rondvliegend over het grasveld kwam er eentje aangevlogen om even later op een paaltje vlak bij ons te gaan zitten. Dat was een goed idee van hem. En weer ratelden de camera's. Even later vloog hij weer verder, een paaltje van ons af. dat was voor ons niet de bedoeling. na een uur, zo tegen 12.30 uur, vloog er eentje achter ons langs en ging op een paaltje langs de weg zitten. Mooi om te fotograferen en meteen kwamen er anderen in onze richting lopen. Hij schrok van een auto die aan kwam rijden en een bijna botsing veroorzaakte. Gelukkig ging het op het nippertje goed. Weer ging de Velduil vlak bij ons op een paaltje zitten. Nu hadden we de gelegenheid om foto's te maken dat hij alle kanten op keek.
Bijna botsing met een passerende auto.
WAT EEN FANTASTISCHE BELEVING VAN DEZE DAG.