Totaal aantal pageviews

donderdag 24 mei 2012

"Oelebal'n pluuz'n".

Braakballen van Ransuilen uitpluizen.

Samen pluizen is gezelliger.
Interesse kweken voor de natuur, begint bij de jeugd. Ook al zijn er steeds meer ouderen die geinteresseerd raken in het wel en wee van onze natuur.
Dinsdag 22 mei j.l. hebben 31 kinderen van groep 1 en 2, van obs 't Zigt, in Delfzijl een partijtje braakballen van de Ransuil uitgeplozen. We zijn om 08.45 uur begonnen en rond de klok van half 12 was de klus geklaard en elke leerling was aan de beurt geweest..

"Kijk eens wat ik gevonden heb? "
Om een goed overzicht van de "werkzaamheden" te houden, werd er gewerkt in groepjes van 6-7 kinderen. Terwijl het ene groepje aan het uitpluizen was, kleurde een ander groepje een kleurplaat van een uil, weer anderen knipten en plakten een uil en een volgende groep tekende een uil met wasco en ging er later met ecoline overheen, voor een "special-effect".
Spannend wat er in zit.

Enkele kinderen zochten zeer intensief en anderen hadden meer haartjes dan botjes in hun verzamel-doosje.Van 3 muizensoorten werden schedeltjes en botjes gevonden, n.l. van een Spitsmuis, een Veldmuis en een Woelmuis. Alle kinderen kregen een zwart, kartonnen bakje om de gevonden botjes, e.d. in te bewaren.
Plaatjes kijken onder toezicht van "Meneer de Uil".
De juf had van te voren uitgelegd van welke uilensoort de braakballen afkomstig waren en hoe deze braakballen het lichaam hadden verlaten, een verklaring dus van de naam "braakbal'.
Het resultaat.
Al met al een groot succes en voor herhaling vatbaar.
Met dank aan de Werkgroep Ransuilen Groningen. [info@ransuileningroningen.nl] voor de beschikbaar gestelde materialen.

woensdag 16 mei 2012

De Weerribben en De Wieden.

We zijn begin mei in het Nationaal Park "Weerribben en Wieden" geweest. Op de SVR-camping Veldhuis in Blokzijl, heeft onze caravan een standplaats voor twee weken gevonden. Van hieruit maken we dagelijks onze fietstochten van gemiddeld 35 km per dag. Het Nationaalpark is een schitterend natuurgebied, vooral als de zon schijnt. We maken onze tochten aan de hand van van het zgn. "Fietsroutenetwerk" met de "Knooppuntenkaart" van Nw. Overijsel.
Kijkje over de zgn. "ribben".
Je rijdt dan van knooppunt naar knooppunt en maakt zo je route zolang als je wilt.
De naam "Weerribben" is ontstaan uit de woorden "weeren"en "ribben". Het oorspronkelijke laagveengebied, gelegen tnv van Zwolle tot in Friesland, werd afgegraven ten behoeve van de turfwinning. In de vorm van langgerekte sleuven, "weeren"genaamd werd het laagveen uitgegraven. De ongegraven stroken veenlaag, die men "ribben"noemde, werden gebruikt om de turfjes op te leggen om te drogen. De totale oppervlakte van de Weerribben is ongeveer 1200 Ha. waarvan 900 Ha is verpacht aan het commerciele rietsnijderij. Het gebied wordt beheerd door zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer. Beide organisaties hebben in het gebied uitkijkpunten, om nog beter te kunnen genieten van het fraaie landschap.
Geringde Ooievaar.
Het hele gebied kenmerkt zich door uitgestrekte rietvelden, waterwegen en graslanden. De graslanden staan er bijzonder gekleurd op door de vele bloeiende planten- en kruidensoorten. Langs de waterranden bloeit volop en in grote getale, de Dotterbloem. Tussen de planten van de overweldig bloeiende graslanden scharrelen o.a. Kievit, Tureluur, Grutto, Krakeend en Grauwe gans hun dagelijkse kost bij elkaar, maar ook de Ooievaar vindt hier zijn kostje, in de vorm van insecten, wormen, slakken en kikkers.
In het hele gebied van de Weerribben staan enkele 10-tallen Ooievaarsnesten op hoge palen, die voor 98% zijn bewoond. Dus dikke kans dat je er een aantal vogels van dichtbij kunt zien. Soms lopen ze ook vlak langs de weg te foerageren. Een veel zeldzamere soort voor dit gebied is de Purperreiger. Tussen de N333 naar Steenwijk en de Beulakkerweg in Giethoorn, ligt een moerasachtig gebiedje, het Zuidveen, waar ook de broedkolonie van deze fraaie vogels zich bevindt. Halverwege langs de Auken bevindt zich een vogelkijkhut, die een prachtig gezichtsveld geeft over het gebied, waar de Purperreigers en ook de Lepelaars broeden. Beide soorten zijn hier goed en regelmatig te zien.
Wij zagen er ook een paartje Bruine kiekendieven, die met nestmateriaal aan het slepen waren. 
Purperreiger in de Weerribben.

Op onze laatse dag fietsten we via Kalenberg in de richting van het "dorpje" Nederland. Dan kom je door een bosgebiedje van enkele hectares, waarin zeker 25 Nachtegaal mannetjes tegen elkaar aan het zingen waren. WAT EEN SCHITTEREND CONCERT!!!!!!!  Dit is nog eens een bijzondere belevenis voor je oren, als je zoals ik, nog nooit een Nachtegaal bewust hebt gehoren zingen, laat staan gezien is dit de ultieme natuurbeleving.
FANTASTISCH einde van onze korte vakantie, maar wij gaan zeker nog weer terug.
Nachtegaal in het "dorpje" Nederland.