Totaal aantal pageviews

woensdag 16 mei 2012

De Weerribben en De Wieden.

We zijn begin mei in het Nationaal Park "Weerribben en Wieden" geweest. Op de SVR-camping Veldhuis in Blokzijl, heeft onze caravan een standplaats voor twee weken gevonden. Van hieruit maken we dagelijks onze fietstochten van gemiddeld 35 km per dag. Het Nationaalpark is een schitterend natuurgebied, vooral als de zon schijnt. We maken onze tochten aan de hand van van het zgn. "Fietsroutenetwerk" met de "Knooppuntenkaart" van Nw. Overijsel.
Kijkje over de zgn. "ribben".
Je rijdt dan van knooppunt naar knooppunt en maakt zo je route zolang als je wilt.
De naam "Weerribben" is ontstaan uit de woorden "weeren"en "ribben". Het oorspronkelijke laagveengebied, gelegen tnv van Zwolle tot in Friesland, werd afgegraven ten behoeve van de turfwinning. In de vorm van langgerekte sleuven, "weeren"genaamd werd het laagveen uitgegraven. De ongegraven stroken veenlaag, die men "ribben"noemde, werden gebruikt om de turfjes op te leggen om te drogen. De totale oppervlakte van de Weerribben is ongeveer 1200 Ha. waarvan 900 Ha is verpacht aan het commerciele rietsnijderij. Het gebied wordt beheerd door zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer. Beide organisaties hebben in het gebied uitkijkpunten, om nog beter te kunnen genieten van het fraaie landschap.
Geringde Ooievaar.
Het hele gebied kenmerkt zich door uitgestrekte rietvelden, waterwegen en graslanden. De graslanden staan er bijzonder gekleurd op door de vele bloeiende planten- en kruidensoorten. Langs de waterranden bloeit volop en in grote getale, de Dotterbloem. Tussen de planten van de overweldig bloeiende graslanden scharrelen o.a. Kievit, Tureluur, Grutto, Krakeend en Grauwe gans hun dagelijkse kost bij elkaar, maar ook de Ooievaar vindt hier zijn kostje, in de vorm van insecten, wormen, slakken en kikkers.
In het hele gebied van de Weerribben staan enkele 10-tallen Ooievaarsnesten op hoge palen, die voor 98% zijn bewoond. Dus dikke kans dat je er een aantal vogels van dichtbij kunt zien. Soms lopen ze ook vlak langs de weg te foerageren. Een veel zeldzamere soort voor dit gebied is de Purperreiger. Tussen de N333 naar Steenwijk en de Beulakkerweg in Giethoorn, ligt een moerasachtig gebiedje, het Zuidveen, waar ook de broedkolonie van deze fraaie vogels zich bevindt. Halverwege langs de Auken bevindt zich een vogelkijkhut, die een prachtig gezichtsveld geeft over het gebied, waar de Purperreigers en ook de Lepelaars broeden. Beide soorten zijn hier goed en regelmatig te zien.
Wij zagen er ook een paartje Bruine kiekendieven, die met nestmateriaal aan het slepen waren. 
Purperreiger in de Weerribben.

Op onze laatse dag fietsten we via Kalenberg in de richting van het "dorpje" Nederland. Dan kom je door een bosgebiedje van enkele hectares, waarin zeker 25 Nachtegaal mannetjes tegen elkaar aan het zingen waren. WAT EEN SCHITTEREND CONCERT!!!!!!!  Dit is nog eens een bijzondere belevenis voor je oren, als je zoals ik, nog nooit een Nachtegaal bewust hebt gehoren zingen, laat staan gezien is dit de ultieme natuurbeleving.
FANTASTISCH einde van onze korte vakantie, maar wij gaan zeker nog weer terug.
Nachtegaal in het "dorpje" Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten