Totaal aantal pageviews

zondag 23 augustus 2015

Grauwe klauwier [Lanius collurio]

Deutsch: Neuntoter
English: Red-backed Shrike
Francais: Pie-grièche écorcheur

Grauwe klauwier [1e Winter].
Het is de kleinste soort van de voorkomende Klauwieren in heel europa en komt ook als zangvogel in Nederland voor. Hij heeft een "haaksnavel" en scherpe nagels aan de poten om grotere prooien als libellen, hagedissen, veldmuizen, maar ook kleine vogels te grijpen. Soms maakt hij een zgn. voorraadkamer door zijn prooi aan doorns en prikkeldraad te spiesen voor slechtere tijden.
Grauwe klauwier, mannetje. Gefotografeerd in de Vogezen. [juni 2014]

De Grauwe klauwier is in Nederland een schaarse broedvogel. Naeen korte periode van afwezigheid is er in 2012 weer een broedpaar waargenomen. De grootste populatie komt voor in het Bargerveen, ten zuiden van Emmen, met als goede tweede plek het Fochteloërveen. Ze komen in april terug uit Afrika om zich in hun broedgebied te vestigen. Meestal leggen ze 4-5 eitjes en zowel het mannetje als het vrouwtje broeden ze uit. Ze broeden alleen in gevarieerde landschappen als hoogveen en kleinschalige, oude akkerbouwgebieden en weidelandschappen.
Ze staan in Nederland op de Rode lijst als bedreigd en in Vlaandere als ernstig bedreigd. Over de hele wereld genomen is de Grauwe klauwier geen bedreigde soort.
Het mannetje heeft een zgn. "Zorro-masker".

Grauwe klauwier, 1e winter,  bij Tetjehorn in Augustus 2015.

zaterdag 15 augustus 2015

De Wezel. [Mustela nivalis].

Deutsch: Mauswiesel
English: Weasel
Francais: Belette
Wezel.
Vorig jaar werden er regelmatig Hermelijnen [Mustela erminea] waargenomen bij de uitkijktoren in de Oostpolder langs het Zuidlaardermeer. Alleen die 4 keer dat ik er was, waren ze in geen velden of wegen te zien. Bij de trap van de uitkijktoren, waarvan de onderste treden kapot werden getrapt, zijn ze waarschijnlijk vertrokken. Hier zat een paartje met jongen.
Ook dit jaar is werd er weer regelmatig een exemplaar gezien en ook op andere locaties in de polder.Ik wilde het beestje ook nog graag eens op de "gevoelige plaat". Dus, dan maar op zoek. Wij met de fietsen achter op de auto naar Kropswolde. En verder op de fiets door de Oostpolder, Onnerpolder, Oosterpolder en de KWBP=Kropswolderbuitenpolder. Totale route-lengte van dit rondje Zuidlaardermeer is ca. 32 Km.
Wezel met pas gevangen Haasje.
Bij de uitkijktoren was geen Hermelijn te zien vanwege de drukte met dagjesmensen en die hebben meestal geen weet wat er leeft in de omgeving. Dan maar door naar de volgende bekende plek langs de Osdijk.
Echter halverwege lag een Haasje met iets bewegends ernaast. Er kwamen fietsers aan en  het "bewegende gedeelte" schoot over het fietspad naar de andere kant. het bleek een Wezel te zijn. Even later kwam hij/zij terug om zijn pas gevangen prooi op te halen. Hij ging links van het haasje staan en schoof hem naar de rechterkant van het fietspad. Weer gestoord door een tractor verdween hij in de berm. Gelukkig reed de tractor er niet overheen. ik heb het haasje opgepakt, hij was nog slap en warm, en weer naar de linkerkant gelegd.Even later kwam hij weer tevoorschijn, om te kijken waar zijn eten gebleven was. Dit gaf mij een mooie gelegenheid om een flink aantal foto's van de actie van deze rover in het gras te maken. Uiteindelijk heeft hij zijn voedsel toch opgehaald en in een holletje onder het droge gras, in de berm te verstoppen en onzichtbaar voor andere "jagers/dieven".
Gauw in de berm slepen.
Hier hebben de eventuele jongen in het nest een mooie maaltijd aan en waarschijnlijk blijft alleen het onderstaande over: [Zie foto] Hazenpootje.
Hazenpootje [Trifolium arvense].

Dit was een mooie, eerste ervaring met de ontmoeting van een Wezel.
Ook op de tweede plek was geen hermelijn te zien, maar ik ben meer dan tevreden met deze mooie foto's en ervaring.
Over een paar weken hebben de Hermelijnen jongen en dan is de kans groter op een ontmoeting, want dan zullen ze vaker op jacht moet voor hun voedsel. Dan maar hopen dat het lukt.
Op de uitkijk.

Verschil tussen Wezel en Hermelijn:
Een Hermelijn heeft altijd, dus ook in de zomer, een zwarte staartpunt.
Een Hermelijn heeft een langere staart dan de Wezel
De totale lengte van de Hermelijn is ca. 40 cm, de Wezel meet tussen de 17 en 31 cm, inclusief de staart van plm. 5 cm..
De Wezel is de kleinste van de twee.

vrijdag 7 augustus 2015

De Boomkikker [Hyla arborea].

English: Europian tree frog
Deutsch: Laubfrosch
Boomkikker bij Bartelshagen.
Deze kikkersoort is gifgroen van kleur en leeft in singels, lage struiken met struweelzone aan de bosranden, houtwallen en moerasachtige gebieden, waar hij zich met zijn zuignapjes aan de voetjes doorheen beweegt. Vooral op het zuiden gerichte braamstruiken hebben de voorkeur om zich in op te houden. Hij kan zijn kleur veranderen van lichtbruin tot heel donkergroen. De lengte kan varieëren van 45 tot 55 mm. Voor de voortplanting is een zuurstofrijk watergebied nodig met goed ontwikkelde water- en oevervegetatie. Het water moet ondiep en open zijn en er moet weinig beweging zijn. Mijn eerste waarneming van deze mooie kikker was in Boek [spreek uit "beuk"] in de Müritz in Mecklenburg Vorpommern, op 11-09-2010. In de ochtend zag ik de kikker op een afrasteringshek langs een weiland. Het kon niet missen om hem te zien "groen op een roestig ondergrond".
Boomkikker in de Müritz.
Mijn tweede waarneming stamt eveneens ui de voormalige DDR, in de omgeving van Bartelshagen, op 23-09-2010. Op de fiets reden we van Lüdershagen naar Bartelshagen. Doordat we even stopten, zag ik een aantal Boomkikkers tussen de bramenbladeren. Ook hier kon ik een aantal leuke foto's maken. Eind vorige eeuw is de totale populatie in Nederland met 80% afgenomen en als zodanig kwam onze Boomkikker op de rode lijst van sterk bedreigde amfibieën en zwaar beschermde diersoorten. Zo wie zo is de Boomkikker, net als alle andere amfibieën beschermd volgens de Flora en Faunawet. Ik heb de soort tot op heden nog niet in Nederland gezien. Maar wie weet?