Totaal aantal pageviews

zaterdag 24 juni 2017

Jong leven op Camping "Bij de Schaapskooi".

Het is juni en dus zomer. Al zou je dat vandaag en voor morgen, niet zeggen. Toch gaat het dieren- en plantenleven gewoon door, als was het echt zomer. Zo ook op Camping "Bij de Schaapskooi" in Hulsen, bij Nijverdal.
Eén van de 4 jonge Toggenburgergeitjes.
Het vrouwtje van de Roodhalsgans.
De beide paartjes Roodhalsganzen zitten nu nog te broeden, maar vandaag of morgen komen de eerste 5 eieren uit. Er zijn uiteindelijk 3 Roodhalsjes geboren op maandagmorgen 26-06-2017. Eind van de week komen de andere eieren uit.
Het begon met de geboorte van de Toggenburgergeitjes op 6 mei. Eerst weren er 3 geboren bij één Geit en later nog eentje bij een andere geit. Deze was veel groter dan de eerste drie.
Enkele weken later werden er op vrijdag 8 juni 6 Keizergansjes geboren. Helaas bleven er maar 2 kuikens over, door een paar dagen koud en regenachtig weer zijn de kuikens overleden. Nu ze op de grote weide lopen groeien ze als kool.

De eerste 3 kuikens zijn geboren.
Er vliegen nu 3 jonge Goudvinken rond en de Staartmezen, Pimpel- en Koolmezen blijven niet achter. De Staartmezen zag ik de afgelopen week met 19 exx. rondvliegen door de boomtoppen. Ze zitten geen moment stil.
Jonge Goudvink snoept van de krenten.

De Goudvinken houden zich ook op in de boomtoppen, maar komen regelmatig naar beneden om zich te goed te doen aan de verkleurende krenten. Echter het broedsel van de Wielewalen is verstoord door de Gaaien. Dat is erg jammer, maar de volgende keer gaat het misschien wel goed. Zo is de natuur!!

In het geitenhok broedden een paartje Boerenzwaluwen en hiervan zijn de jongen reeds uitgevlogen. Ze zitten nu onder de overkapping en worden door de ouders gevoerd.
Vlak bij onze caravan zit een merelnest. Donderdagmiddag vloog het vrouwtje met een halve, lege eierdop het bos in. Nu, zaterdag 24 juni, liggen er 4 kale, grijze jongen in het nest. Ook rond de camping, gelegen aan de rand van het natuurgebied "Het Wierdense veld" is er genoeg te beleven. Met zo'n 80 soorten vogels, 15 soorten dagvlinders en tientallen soorten libellen en juffers, waaronder de vrij zeldzame Noordse witsnuitlibel.
Zo zie je maar, er is genoeg te zien op en rond een camping, als je je ogen maar goed de kost geeft.
2 jonge Boerenzwaluwen onder de overkapping.

woensdag 7 juni 2017

Steenuilen ringen. [Athene noctua]

Jonge Steenuil.
Zaterdagmorgen, 3 juni 2017, was het dan zover. Jonge Steenuilen ringen.
Ik had de ringer Albert al eerder ontmoet bij ons op de camping, waar hij ook een Steenuilenkast heeft hangen en wel toevallig naast onze caravan. Vorig jaar heeft er een paartje Spreeuwen in gebroed en dit jaar nam de Merel bezet van het plankje bij de nestingang. Ik zei tegen Albert dat ik wel een keertje mee wilde om te ringen. Zijn antwoord was: Je krijgt wel een berichtje of een belletje. Ik gaf hem mijn kaartje en we namen voorlopig afscheid. Vol spanning bleef ik in afwachting van een berichtje. Tot donderdag 1 juni, toen in de mailbox een positief berichtje zat van Albert. We hebben over en weer gebeld en de afspraak gemaakt voor 3 juni. Toen ik om 10.45 uur bij het adres aankwam, stond de familie al op mij te wachten. Aanwezig waren: Albert zijn vrouw, zijn zoon en dochter en de 4 kleinkinderen. Dit was een éénmalige actie met zo'n grote groep mensen. Ook waren de beide bewoners van het pand er bij aanwezig.
Eerst werd de kast afgesloten met een verfrol en gecontroleerd op de aanwezigheid van de jongen. Een verfrol wordt geplaatst om te voorkomen dat de jongen door het gat naar buiten vallen/vliegen. Bij de eerste controle lagen er 4 mooie, witte eieren in het "nest". Ze waren alle 4 uitgekomen en nu zaten er 4 mooie, ringbare jongen in de kast. De "takkelingen" waren er klaar voor om geringd te worden.
Aandacht voor het ringen.
Op de foto.
Iedereen keek aandachtig toe hoe het allemaal in zijn werk ging. Vooral de kinderen waren dol enthousiast. Eerst ringen, dan de vleugellengte opmeten [voor het bepalen van de leeftijd] en dan nog even wegen. Nadat iedereen een uiltje had vastgehouden, al of niet met een linnen zakje om de poten, tegen bescherming van de scherpe nagels in je vel, en iedereen op de foto was gezet, gingen ze weer richting van de kast. De 4 uiltjes kregen de namen van de kleinkinderen.
Een ieder die een uiltje had vastgehouden gaf deze terug aan opa en die zette ze terug in de kast en de klus was geklaard.
Albert, namens alle aanwezigen bedankt voor deze fijne morgen, waar menigeen iets van had geleerd van iets dat je zelden mee mag maken. Albert, nogmaals bedankt.
Op of in de weegschaal?

zondag 28 mei 2017

De Zwarte roodstaart.

Vorig jaar een broedgeval onder de zonnepanelen van de buren. Nu bij ons in de tuin. Half maart heb ik een plankje onder de overkapping gemaakt met de bedoeling om broedgelegenheid te creëren voor de Zwarte roodstaart. Dat is dus gelukt.
Zw.roodstaart met voer.
Op 21 mei zit het vrouwtje stevig broedend op het nest. Ze laat zich door niets en niemand van de wijs brengen. 27 mei zijn we onverwachts van vakantie terug gekomen i.v.m. ziekte. Ik keek in het nest, geen broedvogel aanwezig en zag er 5 spierwitte eitjes in liggen. Tegen drieën zag ik voor de zoveelste keer dat het vrouwtje lege eierschalen aan het wegslepen was. Zeker tot 10 uur in de avond vlogen beide ouders af en aan met voedsel.
Plankje voor het nest van de Zwarte roodstaart.
Zw.roodstaart vrouw.
Vanmorgen 28 mei, alarm bij het nest want ik kwam te dichtbij. Beide ouders vlogen luid roepend in de Leilinde, met de melding dat ik daar eigenlijk niet mocht komen.  ook een Ekster had waarschijnlijk door dat er iets gaande was, want die kwam om 09.15 uur poolshoogte nemen. Laat die Eksters maar mooi wegblijven. Als er een Ekster te dichtbij kwam, was 11 van de ouders steeds aanwezig om hem weg te jagen.
Regelmatig zie ik het vrouwtje met voer aankomen, maar het mannetje minder. Deze vliegt via een andere weg met voer naar het nest. Vandaar. Het vrouwtje kwam al met een "poepzakje" uit het nest. Dus dat gaat goed met de jongen. Ik hoop dat ze alle vijf groot worden, want het is een mooie vogel om te zien. Ik hou jullie op de hoogte.
Zwarte roodstaart-man
Zw.roodstaart vrouw kijkt naar het nest.

dinsdag 9 mei 2017

Kruisbek. [Loxia curvirostra]De Kruisbek is een broedvogel van naaldbossen en dan voornamelijk sparren

De Kruisbek is een stevig gebouwde vinken-soort, die soms als invasie vogel uit Scandinavië, in grote aantallen in ons land verblijft. Meestal komt dat door voedsel schaarste in het hoge noorden.
De Kruisbek is een broedvogel van naaldbossen en dan voornamelijk met veel sparren. Ze broeden hoog in de boomtoppen van de sparren omdat de naalden daar veel dichter zijn dan lager tussen de takken. Het nest wordt gebouwd van takjes en mossen, afgewerkt met fijne haren. Hierin legt het ♀ [vrouwtje] 4-5 eieren. Ze broeden al vrij vroeg in het voorjaar, dat kan al in februari/maart. Ze hebben een vrij lange broedperiode. De broedduur is plm. 15 dagen en beide sexen broeden.
Kruisbek-mannetje.
Het is de meest algemene en wijdst verspreide van de 3 soorten.  De 2 andere soorten zijn: Grote kruisbek [Loxia pytyopsittacus] en de zeldzamere Witbandkruisbek [Loxia leucopterea]. De eerste vogels die ik ooit heb gezien was in 2011, hoog in de sparrenboom-toppen in een bos bij Midlaren. De tweede keer dat ik ze zag, was een groep van 11 vogels in het zand, op de camping Les Trexons in de Vogezen. En nu, 4 mei 2017, een prachtig stelletje die laag in een berk zaten langs het fietspad naar de Haarlerberg [Sallandse Heuvelrug]. Mijn aandacht werd getrokken door het veel en luid, metaalachtige gezang van het ♂. [mannetje] Dat vele malen achter elkaar herhaalde, vrij hoge "Glip, glip, glip, glip". Het mannetje zat ongeveer 4 meter hoog en het vrouwtje iets hoger.
Kruisbek-vrouw.
Kenmerkend voor de vogel is de gekruiste snavel waarmee ze gemakkelijk sparrenkegels en dennenappels kunnen ontdoen van hun schubben, zodat ze bij de zaden kunnen komen. Tijdens het foerageren maken ze weinig geluid waardoor ze niet zo gemakkelijk worden gezien en gehoord.
Ze komen voor van Zuid-Spanje tot aan Siberië en Griekenland/Turkije.
Bij het mannetje kruist de onder-snavel naar rechts en bij het vrouwtje naar links.
Op mijn foto staat een nog niet geheel uit gekleurd mannetje en een volwassen vrouwtje in zomerkleed.
Kruisbek-man.

zaterdag 29 april 2017

Groene specht [Picus viridus].

Mijn eerste Groene specht [man] op de camping.
Deze vogel stond al een paar jaar op mijn verlanglijstje. Telkens hoorde je hem maar zien, ho maar.
Ik had steeds het idee dat hij mij "uitlachte". Dat is ook zo. Hun gezang lijkt meet op lachen dan op zingen.
Mijn tweede Groene [vrouw] bij de camping in Nijverdal
Twee weken geleden was ik op zoek naar de Zwarte roodstaart. Deze prachtige vogel zie je steeds vaker in de bebouwing, dan een tien-tal jaren geleden. Er zit ook een paartje bij ons bij de steenfabriek, dat met zijn vele nissen, hoeken en gaten een ideaal biotoop is voor de zwarte roodstaart.
Juveniele Groene specht.
Ik kon hem niet vinden tussen de stenen en ben verkast naar de andere kant van de fabriek. ook daar zat hij niet. Na een paar minuten te hebben gewacht, vloog er plots een fel groene flits voor mijn auto langs.
Groene specht [vrouw] bij de steenfabriek.
Dat was dus de Groene specht. Snel kijken tegen welke boom hij zich vastklampte en de eerste 3 foto's waren dan ook grandioos mislukt. Ik heb toen mijn auto een meter of 10 verplaatst en kon de vogel niet zien. Kort daarop kwam zij [want het was een vrouwtje] van de achterkant van de boom tevoorschijn. Toen was het 'knippen" geblazen en met als resultaat een paar hele mooie foto's en een zeer tevreden fotograaf.
Het verschil tussen een Groene specht-man en een vrouw is, dat: een mannetje heeft rode "wangen". Ze hebben wel alle drie [man-vrouw en jong] een rood petje. Maar een jonge vogel is nog niet zo mooi groen gekleurd en is over de hele borst gespikkeld.

vrijdag 7 april 2017

De Geoorde fuut [Podiceps nigricollis].

Geoorde fuut-man.

De Geoorde fuut is een broedvogel van ondiepe, vegetatierijke wateren, plassen en meren. Deze plassen en wateren, met bij voorkeur grote- open stukken water, zijn zeer in trek bij de Geoorde fuut. Zo ook dus het Dannemeer-gebied in Roegwold. Volgens de waarnemers/tellers hebben hier vorig jaar zeker 30-35 paartjes gebroed en hun jongen grootgebracht. een grandioos succes in deze afgelopen 2 jaar dat het gebied bestaat.
Dit jaar [2017] heb ik mijn eerste paartje gezien op 14 maart. Dit was toen ook het enigste paar. Op 6 april ben ik er weer geweest en toen was het aantal paartjes gegroeid tot 4 exx.
Paartje Geoorde fuut.
Opvallend aan deze vogels zijn de mooie, felle gele "oorpluimen" aan de zijkant van de kop. aan de achterzijde vallen de "poederdons-achtige" veren direct op. Een groot verschil met de Kuifduiker, [Podiceps auritus], in zomerkleed, die heeft dikkere "oorpluimen". Die hebben hun hoofdtooi hoger op de kop staan. vergelijk deze beide vogels ook eens met de Dodaars [Tachybabtus ruficollis] , in zomerkleed, want die heeft geen "oorpluimen".
Het vrouwtje komt weer boven.
Herkenning van deze 3 soorten duikers kan op grotere afstand weleens zorgen voor problemen, vooral met fel zonlicht.
de Geoorde fuut is een heel actief duikertje, die regelmatig onder water zit voor zijn voedsel. Let in het voorjaar ook vooral eens op de zgn. "Paringsdans". Wonderschoon zoals ze dan als het ware over het water "vliegen". ZEER de moeite waard om dit schouwspel eens te gaan bekijken.
Het paar tijdens de zgn. "Paringsdans".

zondag 2 april 2017

Omdat ze zo verschrikkelijk mooi zijn: IJsvogel.

IJsvogel-man voor het nest.
de IJsvogel-man wacht regelmatig bij het nest op zijn vrouwtje.
Daar is het vrouwtje.
Eindelijk, daar is ze.
Een klein Bleitje wegwerken.
Het vrouwtje is rechts geringd met een alu-ring. ik zag dat pas toen de foto op de PC stond. Nu nog de uitdaging om de ring af te lezen met de telescoop.
Die smaakt lekker.
De ring aflezen zal een hele tour worden, want het vrouwtje laat zich steeds minder zien. Misschien heeft ze al eieren.

Even knuffelen voor een goede relatie.