Totaal aantal pageviews

maandag 15 oktober 2018

Falsterbo.

Rode wouw
Afgelopen week, 8-13 oktober, zijn we met 4 vogelvrienden naar het Zuid-Zweedse Falsterbo geweest voor de gigantische vogeltrek. En we hebben wat gezien en heel goed getroffen met het weer.
Afslag Falsterbo
Maandagmorgen op tijd weg en na 8 1/2 uur rijden stonden we bij ons huisje in een zonovergoten Høllviken. Eerst wilden we nog wel even op de heide gaan kijken, maar dat hebben we niet meer gedaan. Even relaxen van de reis en dus het glaasje bier smaakte des te beter.
Vetbollen, die we hadden meegenomen, hebben we in de bosjes rond het huisje opgehangen en ook nog een netje zonnepitten en pinda's. We wilden graag de Zwarte mees fotograferen, maar die hebben we niet gezien. Wel een Eekhoorn die zich te goed deed aan al dat lekkers.
Onze huisvriend
Dinsdagmorgen tegen 7 uur op het uiterste puntje van Falsterbo en het avontuur kon voor ons beginnen. De eerste vogels die overtrokken waren natuurlijk de Sperwers. In 2 1/2 uur tijd zagen we er 69 overvliegen. Later bij de vuurtoren kwamen een aantal Diksnavel notenkrakers overvliegen, met als resultaat een paar hele mooie foto's.
Diksnavel notenkraker
Al met al teveel gezien om hier te verwoorden. ik zou zo zeggen: "Ga zelf maar eens kijken" en trek er een week op uit. Of geniet van de foto's.
Baardman-man
Baardman-vrouw


dinsdag 14 augustus 2018

De Wijngaardslak. [Helix pomatia]

Een slak op leeftijd.
Sinds enige maanden ben ik de trotse eigenaar van een groepje Wijngaardslakken. In totaal heb ik 7 exemplaren gekregen van een goeie kennis. Ik heb het altijd al mooie slakken gevonden en ben er erg blij mee. Met het droge weer van de afgelopen tijd zag ik ze niet, maar nu het weer wat vochtiger is, komen ze regelmatig tevoorschijn en gaan ze aan de wandel. Regelmatig lopen er een paar op het grasveld op zoek naar voedsel. [afgestorven plantenresten]. Ze gaan niet ver weg en dus kan ik ze zo weer terug op de "bloemenbult" zetten.
Een slak van plm. 2 jaar oud
Afgelopen zaterdag was een van de "grote grazers" bezig met eieren leggen. Dat heeft geduurd tot vanmiddag. Dus ongeveer 3 dagen lang ze op dezelfde plek in de tuin.Nu maar afwachten of er jonkies komen.
3 jongere exemplaren
Kenmerken van deze soort:
1. Ongeveer 50 mm in doorsnee
2. Licht bruin tot bruin huisje
3. Grijs-bruine tot Crème-kleurig beest.
4. Als de slak kruipt kan hij ongeveer 12 cm lang worden
5. Wordt ongeveer 4-6 jaar oud. Naar mate ze ouder worden wordt het huisje steeds lichter van kleur
6. De slak komt oorspronkelijk voor in Midden- tot Zuidelijk Europa, maar is door mensenhanden     naar diverse landen verspreidt.
7. De slak is een herbifoor [planteneter] en eet meestal rottende delen van de plant
8. Met name in Frankrijk is het een delicatesse
Ik heb voor de foto's de jongere exemplaren gebruikt, omdat deze beter contrasteren tegen de achtergrond.
Verstoppertje spelen


zondag 17 juni 2018

Vliegend hert. [Lucanus servus]

Dit jaar voor het eerst in mijn leven een levende Vliegend hert gezien. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want in het noorden van ons land komen ze niet voor. Alleen op 3 plekken in Nederland: in Limburg, op de Veluwe en in Twente.
Vliegend hert-mannetje van 7,5 sm.
Afgelopen vrijdagmiddag zijn we er naar toe gereden en een paar uur voor zonsopgang, als de mannetjes actief worden, waren we op de plek van bestemming. Zonder duidelijke aanwijzingen waren we er nooit gekomen. Op de plek aangekomen stonden er al een paar mensen en gelukkig voor mij, ook een specialist die mij veel over het insect heeft verteld. Zo vertelde hij dat de eitjes pas na 8 jaar uitkomen in het binnenste van een oude, deels rottende eik. Dan duurt het nog een jaar en na het verpoppen komt er klein mannetje of vrouwtje Vliegend hert tevoorschijn.
Vliegend hert-vrouwtje
Er was nu nog behoorlijk veel actie op de boomstam. Enkele mannetjes probeerden elkaar uit de boom te gooien, wat soms ook lukte. Af en toe viel er eentje naast je schoenen op de grond. ook kwam er nog een pas geboren vrouwtje onder uit de voet van de boom. Dus vers voor een heel nieuw leven. De vrouwtjes zijn beduidend kleiner dan de mannetjes, zo'n 5-6 cm. Na de paringsdaad sterven de mannetjes binnen enkele dagen. De mannetjes kunnen een lengte bereiken van wel 9 cm. Gemiddeld worden de 7-8 cm. Deze middag telden we minimaal 43 exemplaren. Misschien waren er hoog in de boom nog meer exemplaren.
In tegenlicht.
De "specialist" gebruikt de dode mannetjes voor het maken van prachtige collages, voor scholen en musea.
Enkele mannetjes bij elkaar.


donderdag 17 mei 2018

Withalsvliegenvanger [Ficedula albicollis] in Elspeet.

Op zondag 13 maart komt er een melding op www.waarneming.nl van er een zeer zeldzame dwaalgast in Elspeet, bij Nunspeet. In een klein perceeltje bos, naast de Elspeetsche Heide, laat hij zich regelmatig zien en horen. Toch was dit voor mij de reden om te gaan kijken naar deze zeldzaamheid. We waren in Nijverdal en dan wordt de afstand een stuk kleiner, t.o.v. Delfzijl.Tegen 11 uur waren we op de plek van bestemming. Er stonden al een 10-tal liefhebbers en na een paar instructies en duidelijke aanwijzingen van een bereidwillige vogelaar, kreeg ik hem tussen de bladeren in beeld.
Mannetje Withalsvliegenvanger.
Dan weer zat hij achter de bladeren, dan weer op een kale tak en soms voor de ingang van een nestholte. Op de kale tak was hij het mooist en makkelijkst te fotograferen, al hoewel de focusafstand soms meer dan 30 meter bedroeg. Het fotograferen bleef een beetje moeilijk op deze locatie.
Al met al heb ik zo'n 300 foto's kunnen maken, maar slechts enkele 10-tallen bleven over. 
De vogel is kleiner dan een mus en meet 12-13,5 cm. Hij leeft in gevarieerd loofbos met open plekken en ook in tuinen en parken. Hij komt voor van Zuid-Italië, Duitsland en Oost-Europa tot diep in Rusland. Het is een trekvogel die overwintert in Afrika en het Nabije Oosten. Bij ons is het een zeer zeldzame dwaalgast. 

zondag 13 mei 2018

De Grote gele kwikstaart.

Grote gele kwikstaart-man. 
Grote gele kwikstaart-vrouw.
De Grote gele kwikstaart is een betrekkelijke broedvogel in Nederland. Hij broedt vooral on het oosten en zuiden van ons land. In het noorden van ons land hij hij behoorlijk zeldzaam als broedvogel. Vooral langs snel stromende beekje en watertjes vindt hij zijn territorium. In spleten, onder rotsen en in holle ruimtes vlak bij het water, vindt hij zijn nestgelegenheid. Vaak zijn dit plekken die erg moeilijk te bereiken zijn voor predatoren. Ik vond een nest in een tandwielkast van een stuw in de Regge, bij Nijverdal.
Het mannetje liep op de glooiing naar voedsel te zoeken. Hij schrok blijkbaar van mij en vloog in de richting van de stuw. Ging even op het beton zitten, om vervolgens onder in de, gedeeltelijk open, tandwielkast te verdwijnen. Nu wist ik waar ze gebroed hadden.
Vrouw met voer voor het jong.
Het vrouwtje legt 4-6 eieren en broedt ongeveer 14-16 dagen, waarna de jongen na ongeveer 2 weken het nest verlaten. Dan worden ze nog een poosje gevoerd door de ouders om dan hun eigen weg te zoeken. Inmiddels zoeken ze zelf al wel een gedeelte van hun eigen voedsel die bestaat uit insecten en kleine waterkevers en torretjes.
Grote gele kwikstaart- jong. [1e Kj.]

De Grote gele kwikstaart is een algemene door-trekker en wintergast in Nederland, die ook komt foerageren bij tuinvijvers in tuinen en parken. Hij onderscheidt zich van alle andere "kwik-soorten" door de langste staart en de kortste poten.
Des te ouder de vogels worden, des te geler wordt de borst en het wit op de keel wordt steeds witter.
Het was weer een middag om van te genieten.

dinsdag 24 april 2018

Adders in natuurgebied EDV

Een zonnende adder.
De Adder [Vipera berus]
De Adder is de enige gifslang in Nederland. Ze zijn niet agressief of gevaarlijk, mits ze met rust worden gelaten. Volwassen dieren kunnen een lengte bereiken van 60 cm tot wel een meter. Een Adder is te herkennen aan de meestal bruine, zigzaggende streep over de volledige lengte van de rug en aan zijn rode ogen met verticale pupil.
Duidelijk is de zigzag-streep te zien.
s' Morgens liggen ze in de zon om op te warmen en gaan dan op voedseljacht. Hun prooi bestaat vooral uit gewervelde dieren als, muizen.
Een Adder is giftig en een beet kan gevaarlijk zijn voor de mens, maar hoewel er jaarlijks 10-tallen beten worden geregistreerd, zijn gevallen met dodelijke afloop erg zeldzaam.
De Adder heeft een groot verspreidingsgebied in Nederland. Hierdoor kan goed onderzoek worden gedaan over het reilen en zijlen van deze soort en is hierdoor heel veel bekend over zijn levenswijze en biologie. Hier dier is een zgn. eierlevendbarend reptiel, wat wil zeggen zodra het ei is gelegd komen de jonge Adders er uit.
2 Adders op liefdespad.
Andere slangensoorten in Nederland zijn:
Gladde slang
Ringslang
Hazelworm

dinsdag 10 april 2018

Engbertsdijksvenen.

Een behoorlijk aantal kikkers.
Heikikker-mannetje. [Intrekken-speidt-sluit]
Vorige week maandag zijn we naar de EDV [=Engbertsdijksvenen] in Overijssel geweest. Ik kreeg een melding van heel veel Heikikkers. Toen we na een mooie wandeling door het hoogveengedeelte kwamen we op de plek aan waar ze moesten zitten.
De plek was niet te missen want er stonden reeds een 10-tal kijkers en fotografen. Eerst zagen we een enkel exemplaar, maar een paar meter verder hoorden we ze zacht kwaken en viel de blauwe kleur direct op.
De mannetjes bewaken het kikkerdril.
Het zijn de mannetjes die blauw kleuren in de paartijd, begin april-een beetje afhankelijk van de temperatuur- en gedurende een week tot 10 dagen extra opvallen. De vrouwtjes blijven hun bruine kleur houden en zijn ook een stuk groter. Ik had dit spektakel nog nooit gezien. Ik telde zeker 150 exemplaren mannetjes. Helemaal niet schrikachtig en je kon er betrekkelijk dichtbij komen.
Mannetje en vrouwtje Heikikker.
Heel wat mannetjes zaten met een 10-tal soortgenoten op het "kikkerdril".
Wat een fantastisch schouwspel en dat in Nederland.
Een voorwaarde is wel dat het water waarin ze verblijven, stilstaand en voedselarm moet zijn. Dat zijn de ideale omstandigheden voor hun leefgebied.
We kwamen precies een week later weer in het gebied, en wat dacht je: GEEN Heidekikker meer te zien.

Over enkele dagen volgt een verslag van Adders.