Totaal aantal pageviews

zondag 17 maart 2019

Spechten [Picidae].

Draaihals
In de Benelux komen 7 soorten spechten voor, o.a.
Grote bonte specht
Middelste bonte specht
Kleine bonte specht
Groene specht
Zwarte specht
Draaihals
Grijskop specht
Grote bonte specht-vrouw
De laatste 2 soorten zijn nogal zeldzaam. Van deze 7 soorten heb ik er 5 zelf kunnen waarnemen en fotograferen. Ik heb er wel een aantal jaren over moeten doen, maar het wachten was de moeite waard. Voor de één is de Groene specht een zeldzaamheid en voor de ander de Draaihals. Nu had ik eerder de Draaihals op de plaat, dan de Groene specht. De Zwarte hoop ik dit jaar te fotograferen en de Grijskop zal nog wel even duren. Maar ik geef de moed nooit op.


Middelste bonte specht
Kleine bonte specht
Grote bonte specht-man

Groene specht-vrouw
Paartje Grote bonte specht
Groene specht-vrouw


Groene specht-man

zondag 27 januari 2019

De [Rode] Eekhoorn. [Sciurus vulgarus]

Rode- of Gewone eekhoorn
In Europa komt alleen de Rode- of Gewone eekhoorn voor. In Engeland komt tevens de Grijze eekhoorn voor. Deze soort draagt het zgn. "pokkenvirus" met zich mee, waardoor de rode soort sterk afneemt en in bepaalde gebieden al is verdwenen.
Dit verhaal gaat over de Gewone eekhoorn in Nederland.
Hier komt echter ook een donkere variant voor tussen de gewone. De eekhoorn valt onder de familie van de knaagdieren. Carl Lineus gaf hem in 1758 de wetenschappelijk naam: Sciurus vulgarus. Het gewicht van een volwassen exemplaar bedraagt ongeveer 330 gram. Het is een echte bosbewoner en om zich te verplaatsen lopen ze over de dunste takken of zweven van tak tot tak door het groene bladerdek.Ze bouwen zelf een nest, de zgn. "Kogel".
De "Kogel"hoog in de bomen. 
Maar ze kraken ook vaak een oud en verlaten Eksternest. Het nest wordt bekleed met takjes, grassen en fijne mossen. Hierin slapen ze in de winterperiode en brengen in het voorjaar hun 4-7 jongen groot. De jongen worden kaal en blind geboren en na ongeveer 4 weken gaan hun oogjes open. Ze wegen op het moment van geboorte zo'n 20 gram en worden tot 10 weken gezoogd. Daarna krijgen ze ook vast voedsel als Hazelnoten,Walnoten en Eikels. Ook worden holle boomstammen en oude, verlaten spechten-holen gebruikt als onderkomen. Er worden vaak 2 of meer nesten ingericht, voor het geval ze moeten vluchten voor een predator. Dan worden de jongen door de moeder overgebracht naar het andere nest. 2 maand na de geboorte worden ze wat actiever in het naar buiten kijken en beginnen ze elkaar speelsgewijs te bijten. Na enige maanden, als ze definitief naar buiten gaan, vervalt de familieband en gaat een ieder zijn eigen weg. Het grote avontuur van de "kleintjes" begint tussen de takken en de bladeren en ze worden met vallen en opstaan, steeds behendiger en groeien op tot volwassen beesten. En moeder kan gaan denken aan een 2e of 3e nestje met jongen.
Even uitrusten.
In de paringstijd [begin van het voorjaar] kunnen het mannetje en het vrouwtje wel tot 3 uur achter elkaar aanrennen over de boomstammen en takken. Dit gedrag bevordert de eisprong bij het vrouwtje, waardoor de paring kan plaats vinden, maar eerst worden de andere aanwezige mannetjes weggejaagd. De draagtijd bedraagt ongeveer 40 dagen. Als de paring is geweest, komt het mannetje niet meer in beeld.
In de winter bezoeken ze ook voederhuisjes in de bewoonde wereld en eten daar vooral beukennoten en pinda's. Ook de sparrenkegels bevatten voedzame zaden, die behendig tussen de schubben weg gepeuterd worden. Er worden ook op diverse plekken in het bos wintervoorraden, als beukennootjes, eikels en andere zaden, aangelegd. Deze plekken worden niet altijd teruggevonden en dan groeien er vanzelf weer boompjes uit. ook de Gaaien weten deze plekken te vinden, want dat hebben ze al nauwkeurig gezien en in hun geheugen vastgelegd.
Tot ziens.
Het grootste gevaar van predatie komt vanuit de lucht. De Eekhoorns worden nauwlettend in de gaten gehouden door roofvogels, als Sperwer en valken.
Verweesde jonge Eekhoorns worden opgevangen in knaagdieren- en vogelopvangcentra, waar ze intensief worden gevoerd. Als ze groot en sterk genoeg zijn, worden ze weer vrijgelaten. Verwezing komt vaak doordat de moeder komt te overlijden, op welke manier dan ook, of door het kappen van een "nestboom".
Dit was mijn levensverhaal.

zondag 6 januari 2019

De Ringsnaveleend in Appingedam.

De Ringsnaveleend [Aythia collaris].
Ringsnaveleend, mannetje in Appingedam.
Dit mannetje Ringsnaveleend werd voor de eerste keer op 11-02-2017 waargenomen in één van de koelwatervijvers van de voormalige Strokartonfabriek "de Eendracht".
Er kwamen vogelliefhebbers vanuit het hele land om deze bijzondere soort te zien. Een groot voordeel was dat de vogel erg gemakkelijk kon worden gefotografeerd, omdat de vijvers aan de doorgaande weg liggen.
Toen het ook nog begon te vriezen, werd het nog gemakkelijker om deze vogel te vereeuwigen. Het wak werd steeds kleiner en op een gegeven moment stond hij op de rand van het ijs. Het was nog steeds niet vastgesteld of het om een wild exemplaar ging of een ontsnapte, gekweekte vogel. Gelukkig droeg hij geen ring en dan mag aangenomen worden dat het een wild exemplaar is.
De definitieve beslissing ligt bij het CDNA.
Het "vreemde" aan deze vogel was, dat hij vergezeld werd door een vrouwtje Kuifeend. Ze bleven de hele tijd bij elkaar in de buurt.
Hij verbleef hier tot 09-04-2017.
Mannetje Ringsnaveleend met partner Kuifeend.
In 2018 werd dezelfde vogel weer gezien op 07-01 2018 door Toy Jansen. Ook weer vergezeld door het vrouwtje van de Kuifeend. Bij navraag blijkt dat een Ringsnaveleend kan paren met een Kuifeend. Er kwamen weer vele "spotters"op af, maar niet zoveel als in 2017.
De vogel bleef in dit jaar tot  04-04-2018.
Na 2 jaar op dezelfde plek te zijn teruggekeerd, waren de liefhebbers vol verwachting wat hij het komend winterseizoen zou doen.
En wat schetst onze verbazing: op 03-01-2019 waren beiden [Ringsnaveleend ♂ en Kuifeend ♀] weer ter plaatse. Dit keer was Marnix Jonker de gelukkige met de eerste waarneming. Nu maar afwachten hoelang hij blijft.
Lekker laten drijven.

Na het eten is er tijd voor rust.zondag 30 december 2018

Nieuwe soorten in 2018.Hier een opsomming van de voor mij nieuwe soorten in 2018:

Zwartkeellijster in Scheemda. aan de Gasthuislaan.
Deze vogel, een 1e Kj. mannetje, zit hier al vanaf 24 januari.
Aantal keren gemeld via Avifauna: 362
Zwartkeelliojster in Scheemda, jan-2018
Grote barmsijs in het Kon. Wilhelmina Park te Delfzijl.
10-02-.In een groepje van 12 exx. zag ik hem "hangen" in een Els, om de proppen volledig uit elkaar te trekken.

Oosterse zwarte roodstaart Langs de Dollard-zeedijk bij Nieuw Statenzijl.
Deze vogel is een zit er vanaf  10 februari en is een mannetje.

13-02. Vandaag naar de Oosterse zwarte roodstaart geweest, samen met Henk. We waren er om 14.00 uur. Even daarvoor was er een wit bestelbusje [voor onderhoud aan peilbuizen] langs gereden en de vogel vloog over de dijk het achterland in. Tot 16.00 uur niet meer gezien. tegen 16.30 uur zat de vogel weer op de zelfde plek.

16-02. Vanmorgen was ik al om 08.30 uur bij de O.zwarte roodstaart. Toen ik over de dijk kwam, zat de vogel op het veerooster. Kort daarna op het hek en nog geen 5 minuten later vloog hij weg in de richting van "Oal Tjoard".

20-02. Dit is de 4e voor dit jaar. De zeldzame Witstuitbarmsijs op begraafpark Fivelhof in Delfzijl

Withalsvliegenvanger 14-05-2018 op de Elspeeterheide. Bij Vierhouten op de Veluwe, zong van 12-21 mei, een waarschijnlijk 2e Kj mannetje Withalsvliegenvanger.De vogel probeerde het aan te leggen met een vrouwtje Bonte vliegenvanger en verdween ook regelmatig in een boomholte, maar er volgde geen broedpoging.

Zilveren maan, op 18 juni [Vindplaats wordt niet bekend gemaakt]

Vliegend hert.op 24 juni [Vindplaats wordt niet bekend gemaakt]

Grote weerschijnvlinder, op 12 juni op camping Bij de Schaapskooi in Nijverdal

Kolibrivlinder voor het eerst bij ons in de tuin

Diksnavelige Notenkraker [Falsterbo] op 7 oktober

Zwarte mees [Falsterbo] op 8 oktober
Rode wouw boven Falsterbo okt-2018

donderdag 13 december 2018

Klapekster [Lanius excubitor]

Al enige tijd zitten er 1 of meerder Klapeksters in het natuurgebied "De Onlanden" Vandaag maar eens op zoek gegaan naar deze toch vrij zeldzame dwaalgast in Nederland. Hij overwintert in zuid- tot NO-Afrika.
Klapekster op de uitkijk.

Samen met een vogelvriend en fotograaf hadden we hem al snel gevonden. Eerst boven op een bord en later meerdere keren in de top van een struik. Ze zitten vaak in de top om een beter uitzicht te hebben op een eventuele prooi. Dit kan een muis zijn, maar even goed een kikker of een hagedis. Ook landt hij wel eens in een boom. Dit overkwam ons vandaag ook. Als je in het betreffende gebied bent moet je rustig op een vaste plek gaan staan en wachten tot hij voorbij komt. Hij staat ook wel eens te bidden boven het jachtterrein.
Geland in een boom
Gisteren zaten er zelfs 3 exemplaren. Deze mededeling kregen we van Willen Hovinga. Hij komt dagelijks in het gebied. Zie je ergens een scooter staan, dan is Willem niet ver met zijn camera en kijker.
Het bord spreekt voor zich
Deze vogel komt in de broedtijd voor in N-Scandinavië, waar hij broedt in berkenbossen, moerassen, heide en hoogvenen met her en der verspreidde struikgewassen. Hij heeft een lichtgrijs met zwart verenpak en duidelijk te herkennen aan zijn zgn. "Zorro-masker" en zijn enigzins gekromde snavelpunt.
Klapekster.
De Klapekster is een vrij zeldzame dwaalgast in Nederland.

donderdag 15 november 2018

dinsdag 30 oktober 2018

Notenkraker. {Nucifraga cariocatactes].

Diksnavelige notenkraker [Falsterbo]
Deutsch: Tannenhäher
English: Nutcracker
Tijdens ons 2 jaarlijks verblijf in Höllviken [Zuid Zweden] in de 2e week van oktober dit jaar, werden we op de woensdagmorgen blij verrast door de komst van ca. 7 Diksnavelige notenkrakers. We stonden te kijken bij de vuurtoren van Falsterbo en opeens kwamen er 4 vogels recht op ons aanvliegen.
Aanvliegende Notenkraker.
De camera's stonden klaar en het was even afwachten waar ze gingen zitten. Gelukkig voor ons daalden ze en gingen op een tak in de berk die vlak bij ons stond zitten. een tweetal vloog door en de eerste werd vele malen gefotografeerd. Ook door mij. Eerder in de morgen vlogen er 3 exx. over de telpost, op de punt Nabben. Ik was er dan ook erg blij mee dat de foto's goed geslaagd waren.
Er komen 2 soorten Notenkrakers voor in Europa: de Dunsnavelige- en de Diksnavelige notenkraker. Ze komen beide als sporadische wintergast voor in ons land. De Diksnavelige soort heeft een forsere boven snavel dan de Dunsnavelige, die veel slanker is.
Diksnavelige notenkraker [Falsterbo]

Op 1-11--2008 was voor mij de eerste en de laatste keer dat ik er eentje zag in Delfzijl. Deze vogel verbleef een aantal dagen in het stukje bos achter het Delfzicht Ziekenhuis. Volgens sommige vogelaars was de vogel niet 100% gezond, want je kon er op 3 meter afstand bijkomen om hem/haar te fotograferen. Later werden er restanten van deze vogel gevonden, want hij was geslagen door vermoedelijk een Sperwer of havik.
Notenkraker, Delfzijl 01-11-2008.