Totaal aantal pageviews

zondag 17 juni 2018

Vliegend hert. [Lucanus servus]

Dit jaar voor het eerst in mijn leven een levende Vliegend hert gezien. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want in het noorden van ons land komen ze niet voor. Alleen op 3 plekken in Nederland: in Limburg, op de Veluwe en in Twente.
Vliegend hert-mannetje van 7,5 sm.
Afgelopen vrijdagmiddag zijn we er naar toe gereden en een paar uur voor zonsopgang, als de mannetjes actief worden, waren we op de plek van bestemming. Zonder duidelijke aanwijzingen waren we er nooit gekomen. Op de plek aangekomen stonden er al een paar mensen en gelukkig voor mij, ook een specialist die mij veel over het insect heeft verteld. Zo vertelde hij dat de eitjes pas na 8 jaar uitkomen in het binnenste van een oude, deels rottende eik. Dan duurt het nog een jaar en na het verpoppen komt er klein mannetje of vrouwtje Vliegend hert tevoorschijn.
Vliegend hert-vrouwtje
Er was nu nog behoorlijk veel actie op de boomstam. Enkele mannetjes probeerden elkaar uit de boom te gooien, wat soms ook lukte. Af en toe viel er eentje naast je schoenen op de grond. ook kwam er nog een pas geboren vrouwtje onder uit de voet van de boom. Dus vers voor een heel nieuw leven. De vrouwtjes zijn beduidend kleiner dan de mannetjes, zo'n 5-6 cm. Na de paringsdaad sterven de mannetjes binnen enkele dagen. De mannetjes kunnen een lengte bereiken van wel 9 cm. Gemiddeld worden de 7-8 cm. Deze middag telden we minimaal 43 exemplaren. Misschien waren er hoog in de boom nog meer exemplaren.
In tegenlicht.
De "specialist" gebruikt de dode mannetjes voor het maken van prachtige collages, voor scholen en musea.
Enkele mannetjes bij elkaar.


donderdag 17 mei 2018

Withalsvliegenvanger [Ficedula albicollis] in Elspeet.

Op zondag 13 maart komt er een melding op www.waarneming.nl van er een zeer zeldzame dwaalgast in Elspeet, bij Nunspeet. In een klein perceeltje bos, naast de Elspeetsche Heide, laat hij zich regelmatig zien en horen. Toch was dit voor mij de reden om te gaan kijken naar deze zeldzaamheid. We waren in Nijverdal en dan wordt de afstand een stuk kleiner, t.o.v. Delfzijl.Tegen 11 uur waren we op de plek van bestemming. Er stonden al een 10-tal liefhebbers en na een paar instructies en duidelijke aanwijzingen van een bereidwillige vogelaar, kreeg ik hem tussen de bladeren in beeld.
Mannetje Withalsvliegenvanger.
Dan weer zat hij achter de bladeren, dan weer op een kale tak en soms voor de ingang van een nestholte. Op de kale tak was hij het mooist en makkelijkst te fotograferen, al hoewel de focusafstand soms meer dan 30 meter bedroeg. Het fotograferen bleef een beetje moeilijk op deze locatie.
Al met al heb ik zo'n 300 foto's kunnen maken, maar slechts enkele 10-tallen bleven over. 
De vogel is kleiner dan een mus en meet 12-13,5 cm. Hij leeft in gevarieerd loofbos met open plekken en ook in tuinen en parken. Hij komt voor van Zuid-ItaliĆ«, Duitsland en Oost-Europa tot diep in Rusland. Het is een trekvogel die overwintert in Afrika en het Nabije Oosten. Bij ons is het een zeer zeldzame dwaalgast. 

zondag 13 mei 2018

De Grote gele kwikstaart.

Grote gele kwikstaart-man. 
Grote gele kwikstaart-vrouw.
De Grote gele kwikstaart is een betrekkelijke broedvogel in Nederland. Hij broedt vooral on het oosten en zuiden van ons land. In het noorden van ons land hij hij behoorlijk zeldzaam als broedvogel. Vooral langs snel stromende beekje en watertjes vindt hij zijn territorium. In spleten, onder rotsen en in holle ruimtes vlak bij het water, vindt hij zijn nestgelegenheid. Vaak zijn dit plekken die erg moeilijk te bereiken zijn voor predatoren. Ik vond een nest in een tandwielkast van een stuw in de Regge, bij Nijverdal.
Het mannetje liep op de glooiing naar voedsel te zoeken. Hij schrok blijkbaar van mij en vloog in de richting van de stuw. Ging even op het beton zitten, om vervolgens onder in de, gedeeltelijk open, tandwielkast te verdwijnen. Nu wist ik waar ze gebroed hadden.
Vrouw met voer voor het jong.
Het vrouwtje legt 4-6 eieren en broedt ongeveer 14-16 dagen, waarna de jongen na ongeveer 2 weken het nest verlaten. Dan worden ze nog een poosje gevoerd door de ouders om dan hun eigen weg te zoeken. Inmiddels zoeken ze zelf al wel een gedeelte van hun eigen voedsel die bestaat uit insecten en kleine waterkevers en torretjes.
Grote gele kwikstaart- jong. [1e Kj.]

De Grote gele kwikstaart is een algemene door-trekker en wintergast in Nederland, die ook komt foerageren bij tuinvijvers in tuinen en parken. Hij onderscheidt zich van alle andere "kwik-soorten" door de langste staart en de kortste poten.
Des te ouder de vogels worden, des te geler wordt de borst en het wit op de keel wordt steeds witter.
Het was weer een middag om van te genieten.

dinsdag 24 april 2018

Adders in natuurgebied EDV

Een zonnende adder.
De Adder [Vipera berus]
De Adder is de enige gifslang in Nederland. Ze zijn niet agressief of gevaarlijk, mits ze met rust worden gelaten. Volwassen dieren kunnen een lengte bereiken van 60 cm tot wel een meter. Een Adder is te herkennen aan de meestal bruine, zigzaggende streep over de volledige lengte van de rug en aan zijn rode ogen met verticale pupil.
Duidelijk is de zigzag-streep te zien.
s' Morgens liggen ze in de zon om op te warmen en gaan dan op voedseljacht. Hun prooi bestaat vooral uit gewervelde dieren als, muizen.
Een Adder is giftig en een beet kan gevaarlijk zijn voor de mens, maar hoewel er jaarlijks 10-tallen beten worden geregistreerd, zijn gevallen met dodelijke afloop erg zeldzaam.
De Adder heeft een groot verspreidingsgebied in Nederland. Hierdoor kan goed onderzoek worden gedaan over het reilen en zijlen van deze soort en is hierdoor heel veel bekend over zijn levenswijze en biologie. Hier dier is een zgn. eierlevendbarend reptiel, wat wil zeggen zodra het ei is gelegd komen de jonge Adders er uit.
2 Adders op liefdespad.
Andere slangensoorten in Nederland zijn:
Gladde slang
Ringslang
Hazelworm

dinsdag 10 april 2018

Engbertsdijksvenen.

Een behoorlijk aantal kikkers.
Heikikker-mannetje. [Intrekken-speidt-sluit]
Vorige week maandag zijn we naar de EDV [=Engbertsdijksvenen] in Overijssel geweest. Ik kreeg een melding van heel veel Heikikkers. Toen we na een mooie wandeling door het hoogveengedeelte kwamen we op de plek aan waar ze moesten zitten.
De plek was niet te missen want er stonden reeds een 10-tal kijkers en fotografen. Eerst zagen we een enkel exemplaar, maar een paar meter verder hoorden we ze zacht kwaken en viel de blauwe kleur direct op.
De mannetjes bewaken het kikkerdril.
Het zijn de mannetjes die blauw kleuren in de paartijd, begin april-een beetje afhankelijk van de temperatuur- en gedurende een week tot 10 dagen extra opvallen. De vrouwtjes blijven hun bruine kleur houden en zijn ook een stuk groter. Ik had dit spektakel nog nooit gezien. Ik telde zeker 150 exemplaren mannetjes. Helemaal niet schrikachtig en je kon er betrekkelijk dichtbij komen.
Mannetje en vrouwtje Heikikker.
Heel wat mannetjes zaten met een 10-tal soortgenoten op het "kikkerdril".
Wat een fantastisch schouwspel en dat in Nederland.
Een voorwaarde is wel dat het water waarin ze verblijven, stilstaand en voedselarm moet zijn. Dat zijn de ideale omstandigheden voor hun leefgebied.
We kwamen precies een week later weer in het gebied, en wat dacht je: GEEN Heidekikker meer te zien.

Over enkele dagen volgt een verslag van Adders.

zaterdag 10 maart 2018

IJsvogel resultaat.

Het IJsvogelvrouwtje met een zojuist gevangen voorntje.
De winterperiode is zo goed als voorbij. De sloten en vijvers komen onder het ijs vandaan en dat komt weer ten goede van de vogels en andere dieren. Zo ook bij mij in de buurt. Het gaat langzaam, want de sloot ligt langs een bosrand en ook nog op het zuiden daarvan. Nu ligt er nog een laag ijs van zo'n 4 cm. Toch op de plekken waar het water begint te stromen, kalft het ijs razendsnel af. Dit tot groot genoegen van de IJsvogels en mij. Het paartje waar ik de winterperiode voor heb gezorgd, is nog in leven en vangt daar regelmatig weer een visje
Nu is het wachten op gezinsuitbreiding. Volgens de website van www.IJsvogel.nl, waren er naar schatting zo'n 1250 broedpaartjes in Nederland en we zullen zien hoeveel er dit jaar tot broeden komen.We wachten af tot begin juni.
Nu het mannetje nog.

vrijdag 2 maart 2018

Vervolg IJsvogel-weekjournaal.

IJsvogel-man.
27 februari: De temperatuur ligt vanmorgen on 8 uur, rond de 7,3 graden. Er ligt geen sneeuw maar wel is het erg koud. Het wak wordt steeds kleiner door het aanvriezen van de randen. Er is nu ook meer ijsvorming verder in de duiker. ik heb een extra stok boven het wak gelegd, met de bedoeling dat de IJsvogels nu ook wat verder in de duiker kunnen vissen. Daar maakt hij al handig gebruik van.
28 februari: Vanmorgen is het ECHT koud met om 8 uur een temperatuur van 10,3 minus. Er waait een strakke, harde NO-wind met een gevoelstemperatuur van tegen de min 15-16 graden onder nul. Weer is het ijs dikker, maar het is nog kapot te krijgen en na enige minuten is het wak weer open.
1 maart: Ik geef niet gauw op, maar vanmorgen heb ik de strijd tegen Koning Winter verloren. De hele duiker lag van voor tot achter bedekt met een behoorlijke laag ijs.
Ik kwam er niet meer door en dus de IJsvogels geen wak vandaag. Nu maar afwachten wat er met ze gaat gebeuren. In het Damsterdiep liggen nog een groot aantal z.g.n. "waai- of windwakken". Ik hoop dat ze daar naar toe gaan. Nu is het afwachten, maar ik hoop dat ik ze met jongen weer terug zie in de zomer. Ik hou jullie op de hoogte.
IJsvogel-man.