Totaal aantal pageviews

zaterdag 30 december 2017

Mooi resultaat in 2017.

Dit jaar een mooi resultaat geboekt met 5 min of meer [zeer] zeldzame waarnemingen. te weten:
Als eerste van dit jaar de Ringsnaveleend. De eerste keer gezien op 12 februari.
Deze verbleef, in gezelschap van meerdere Kuifeenden, zeker 2 maanden in de vijver bij de v.m. Eendracht in Appingedam. De Ringsnaveleend komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika.
Ringsnaveleend in Appingedam.
Grote grijze snip in Ezumakeeg. [Aan de Friesse kant] op 28-07-2017. Dit is ook een zeldzame vogel uit Noord-Amerika die hier zelden voor komt.

Grote grijze snip in Ezumakeegh.

De Grijze wouw bij Tetjehorn [Schildmeer-Groningen] uit Midden- en Noord Afrika. Deze vogel verbleef hier vanaf 1 augustus 2017. Later werd hij regelmatig gezien in de omgeving van Dannemeer
Grijze wouw bij Tetjehorn op "zijn"slaapplek.
De volgende in deze serie is de Zwartbuikwaterspreeuw bij Peize. Deze vogel verbleef hier bij het bruggetje en later bij een overstort.
Zwartbuikwaterspreeuw bij Peize.
Als laatste soort zag ik op 06-11-2017, mijn eerste Grote kruisbek, in de omgeving van Diever. Hier verbleven enkele weken tussen de 3 en 20 vogels.

Paartje Grote kruisbekken bij Diever.

donderdag 21 december 2017

De Grote zaagbek. [Mergus merganser]

Deutsch: Butterente.
Enlish: Goosander.
2 mannetjes Grote zaagbek.
De Grote zaagbek is een broedvogel aan rivieren met helder en traag stromend water in de bosrijke omgeving van gebieden in hoog boven in Scandinaviƫ. De vogel broedt op de grond, in nissen en holen, maar ook in nestkasten. Buiten de broedtijd kun je grote groepen[ tot 10.000 vogels] aantreffen om gezamenlijk te ruien op de geliefde meren. Trekt in de winter naar binnenlandse grote, open wateroppervlakten en je ziet ze zelden op zoutwater plekken.
Paartje Grote zaagbek.
ook de kleinere wateroppervlakten worden niet gemeden en zijn vaak in gezelschap van andere watervogels als: Smienten, Kuifeenden, Tafeleenden en Meerkoeten.
Ze zijn nogal schuw en als je te dicht bij komt, zwemmen ze van je af.
2 Vrouwtjes Grote zaagbek.
Het mannetje heeft een mooie, donker groene kop, kleine haak aan het eind van de snavel en een opvallende roomkleurige hals en flanken. Het vrouwtje is minder opvallend met een fijne,grijzige gloed over de veren over de flanken en rug en een typische "HermanBrood-achtige" ruige kuif. Ook is de mooie rode snavel een goed kenmerk. De Grote zaagbek eet alleen maar dierlijk voedsel.
Het is een uitstekende duiker, jager en zwemmer.

zaterdag 2 december 2017

De Muurvaren.[Asplenium ruta-muraria L].

De muurvaren is een vrij algemene verschijning in Nederland, mits er voldoende oude, gemetselde muren aanwezig zijn. ook moet de biotoop voldoen aan de speciale, samengestelde specie die gebruikt is. Oorspronkelijk groeit de plant in rotsspleten in kalkrijke gebergten in Europa en zuidwest Aziƫ.
Een fraai exemplaar van de Muurvaren.
De standplaats van de planten is droog tot matig droog, maar wel moet er af en toe regenwater bij de planten kunnen komen. Dat loopt dan langs de muren naar de planten. De planten staan aan de daglicht gerelateerde muren. De plant wordt maximaal 25 cm. hoog en groeit zowel verticaal als aan een gewelf. Het wortelstelsel hecht zich wijd vertakt tussen de mortel.
De soort komt vrij algemeen voor in het hele land, behalve in Zeeland, op de Waddeneilanden en in Drenthe.
De planten groeien in alle richtingen.