Totaal aantal pageviews

vrijdag 20 maart 2015

Houtsnip. [Scolopax rusticola].


Deutsch:Waldschnepfe.
English: Woodcox.
Houtsnip in verdekte opstelling.
Een Houtsnip is een vogel met een verborgen leven.De trefkans om ze te zien is het grootst als ze opvliegen. dan zie je een geweldig mooie waaiervormige staart met een witte en een zwarte omzoomde staartrand. Ze worden pas actief als de schemering invalt. In het voorjaar, tijdens de balts, heb je de meeste kans.
Wel heel dichtbij.
Ze komen vaak voor in vochtige bosgebieden met een rijke, dichte en schaduwrijke ondergroei, in de grotere tuinen en parken. Zijn superieure schutkleur zorgt ervoor dat hij vaker niet als wel wordt gezien. Vaak zit de vogel diep, onzichtbaar verborgen in het kreupelhout. Je ziet hem ook wel eens in de bebouwde kom liggen, maar dan is hij helaas tegen een raam gevlogen of heeft zich dood gevlogen tegen een auto.
Er zijn waarschijnlijk meer exemplaren dan dat we denken. Door hun geweldige schutkleur is het erg moeilijk om een juiste telling uit te voeren. hun voedsel bestaat uit insecten, wormen, slakken en ongewervelde dieren. De vogels broeden 2 keer per jaar en hebben een legsel van 3-5 eieren.

Het is een betrekkelijke standvogel, maar de in Nederland geringde vogels zijn teruggemeld uit o.a. Ierland, Spanje en Frankrijk.
Ook deze vogel stond al jaren op mijn "foto-verlanglijstje" en gisteren, 19 maart 2015, is het dan gelukt.
Raamslachtoffer.
Leuk om te weten: "Een Houtsnip is niet alleen een vogel, maar ook een sneetje witte brood met kaas en daarop weer een plakje roggebrood".

woensdag 11 maart 2015

Middelste bonte specht [Dendrocopos medius].

Deutsch: Mittelspecht
English: Middle Spotted Woodpecker
Francais: Pic mar
Middelste bonte specht op boomstam.

Algemene info.
De soort heeft vóór 1950 hier slechts enkele keren gebroed. Broedde in 1952 en 1957 weer in Twente en nestelt in de regel 5-20 meter boven de grond in oud, vermolmd loofhout. De nestopening wordt niet groter gemaakt dan strikt noodzakelijk. De Mb specht was rond 1970 een zeer schaarse verschijning in Nederland. de soort die qua grootte tussen de Grote bonte specht en de Kleine bonte specht en houdt van oud eikenbos. omdat de Nederlandse bossen steeds ouder worden, zal het aantal Middelste bonte spechten in de komende decennia hoogstwaarschijnlijk toenemen. Ze duiken op steeds meer plaatsen op, met namen in het oosten van Nederland.
Middelste en Grote bonte specht [rechts].
Ze lijken erg op de Grote bonte specht, maar de baardstreep die de Grote bonte wel heeft, ontbreekt. ook heeft de Middelste bonte specht een volledig rode kruinstreep en de Grote bonte niet. Het geluid is ook anders, maar dat laten ze alleen maar in het voorjaar horen en voor de rest zijn ze erg zwijgzaam en dus ook moeilijk te vinden.Hij is ongeveer 19,5 - 20 cm lang en dus iets kleiner dan de Grote bonte. De Middelste lijkt kleiner door de kortere snavel en de ronde, lichte kop.
Hun voedsel bestaat vooral uit insecten, maar in de winter vind je hem ook op de voedertafel. Het is een standvogel en trekt sporadisch weg naar het zuiden.
Broeden en broedtijd.
De broedperiode loopt van eind april tot in Juni en bedraagt plm. 15 dagen. Beide partners broeden en de jongen verlaten na 14 dagen het nest en worden nog een tijdje door beide ouders gevoerd. Het aantal eieren ligt tussen de 4 en 8 bijna witte, glanzende eieren. Ze hebben slechts 1 broedsel per jaar en ze zijn geen kolonie broeders.
Middelste bonte specht.
De foto's heb ik gemaakt in het Quintusbos bij Glimmen. Ik heb op deze gelegenheid gewacht van 's morgens 10.00 uur tot 's middags 14.00 uur. Maar het was echt de moeite waard en eindelijk had ik goeie foto's van de Middelste bonte specht.
Deze soort kan dus weer van mijn verlanglijstje worden afgestreept.
Middelste bonte specht met Koolmees .