Totaal aantal pageviews

woensdag 25 januari 2012

Stormmeeuw-kenmerken. [Larus canus]Stormmeeuw, adult winter.


Stormmeeuw, 1e winter.
Stormmeeuw, adult zomer op Runde. [Noorwegen].De uiterlijke kenmerken van een Stormmeeuw zijn: Lengte: plm 39-44 cm, Spanwijdte plm 99-110 cm. De Stormmeeuw is een stuk kleiner dan bv. de Zilvermeeuw. Het zomerkleed van een adulte [volwassen] vogel zie je hiernaast op de foto. Mooi blauwgrijze vleugels en rug en met geelgroene poten en snavel. De Stormmeeuwen broeden vaak in kolonies langs de kusten van west Europa, maar ook steeds vaker in het binnenland bij grote rivieren en rustige meertjes. Het met takjes, hooi, ed. beklede nest ligt doorgaans op de grond, meestal op een kleine verhoging, zodat bij lange natte periodes het nest met de eieren behouden blijven.


Juveniele Stormmeeuw langs de Schermdijk in de haven van Delfzijl.

Paartje Stormmeeuw.
 In het nest liggen meestal 3, maar soms ook meer of minder eieren [1-4 stuks], die olijfgroen met grote en kleine bruine vlekken bedekt zijn. Na een broedtijd van 24-28 dagen komen de eieren uit. De juveniele vogels hebben een geschubt, bruin verenkleed, de poten en snavel zijn rossig. Rond de snavel zit een donkere band, evenals de staart-eindband is donker gekleurd. In het 2e Kj [2e Kalenderjaar] is deze staartband verdwenen.
Broedende Stormmeeuw in Geiranger, Noorwegen.
 In de 1e winter worden de poten al lichter van kleur en de rugdekveren kleuren al naar grijs. In de 2e winter is het bovendek al donkerder grijs met een gestreepte kop en nog steeds de donkere band om de snavel. Het 3e levensjaar krijgt de Stormmeeuw zijn volledige adult kleed met grijs-blauwe rug- en vleugelveren en een witte kop en borst en met geel-groene poten en snavel zonder brede, donkere band. Deze band komt in de winter enigszins terug, evenals de gestreepte kop.

Hieronder zie je een 3e Kj. Stormmeeuw met een kleurring, Wit EV38. Deze vogel is, als 2e Kj. vogel, op 30 januari 2010 geringd bij de Oostersluis in Groningen, door Frank Majoor. Door mij afgelezen op 16 februari 2011 op het dak van een opslagloods, in de haven van Delfzijl.

Stormmeeuw, 3e Kj. winter met kleurring Wit EV38.

Stormmeeuw, adult winter.
De zgn. "gestreepte" winterkop van een Stormmeeuw.

woensdag 11 januari 2012

Hoogwater in Groningen.

Zandzakken bij gemaal Nieuw Robbengat.
Eind vorige week was het weer eens prijs, wat betreft de hoge waterstanden. Ik was in het begin van de week al van plan om naar het Lauwersmeer te gaan, maar door het slechte weer heb ik dat uitgesteld. Afgelopen vrijdag ben ik dan ook wezen kijken. In de Westpolder, net voor de opgang naat het Lauwersmeergebied, zag ik een grote groep witte zwanen. Het bleken 104 Kleine zwanen en 19 Wilde zwanen te zijn. Ze foerageerden op een stuk gerooid bietenland, samen met enkele honderden Grauwe- en Toendrarietganzen. Een van de Kleine zwanen was rechts geringd met een gele pootring, ZBI. 

Groepje Wilde zwanen met 1 juveniel.

Kleine zwaan met Gele pootring ZBI.
  
 Bij navraag in Engeland [ colourmarkedswans@wwt.org.uk ] bleek de vogel geringd te zijn op 3-11-1999 in Slimbridge. Het is een mannetje en nu dus al ruim 12 jaar oud. Leuke waarneming.

Hoogwater in de Bantpolder.

In de Bantpolder stond het water in de sloot langs de secundaire weg, gelijk met de weg.

Vrouwtje Grote zaagbek in de haven van Lauwersoog.

Zeekoet in de haven van Lauwersoog.

In de haven van Lauwersoog zaten meer soorten. O.a. Geelpootmeeuw, Drieteenmeeuw, Kokmeeuw, Zeekoet, Middelste zaagbek, Kuifduiker, Dodaars en natuurlijk ook veel eenden soorten.

dinsdag 3 januari 2012

Dannemeer.

Infopaneel Dannemeer.
Het Dannemeer is een oermoerasgebied in ontwikkeling. Dit gebied is het laagste gebied in Midden Groningen en heeft een oppervblakte van ruim 600 Ha. Het oermoerasgebied komt er uit te zien als een mozaïk van moeras, broekbos en veel open water.
Toendrarietganzen

Wilde zwanen.
In de winterperiode is het een belangrijk gebied voor de trekvogels, zoals de Toendrariet-, Taigariet- en Kleine rietganzen, Kleine- en Wilde zwanen.

Overzichtsfoto met op de achtergrond Slochteren.
Dit project is gestart op 1-2-2011en moet eind 2012 klaar zijn. Fase 2 van het werk wordt, zoals afgesproken, in het voorjaar van 2012 aanbesteed. Voorlopig ligt het project stil en is het een "rustoord". Alle boeren zijn uitgekocht en het geld ligt op de plank om het geheel af te ronden. De grondverzet- en grondbewerkingsmachines zijn voorlopig ergens anders ingezet. Je hoort alleen het geluid van de aanwezige vogels.

Overzichtsfoto met op de achtergrond Schildwolde.
Het Dannemeergebied gaat de belangrijkste schakel vormen van de EHS [Ecologische Hoogstructuur] in Midden Groningen tussen het Slochterdiep en het Schildmeer en als het gereed is ook tussen de Drentsche natuurgebieden en de Waddenzee.

Zeldzame Blauwe kiekendief. [vrouw]
De vrij zeldzame Blauwe kiekendief vindt er nu al zijn kostje. Al dit moois is vanaf de weg met de auto of de fiets te bewonderen. Er worden fiets- en wandelpaden aangelegd door het gebied en bestaande wegen worden omgebouwd tot fietspad.
Het is te hopen dat ene Bleeker geen roet in het eten gooit en dat dit uitermate belangrijke project kan worden uitgevoerd, zoals gepland.

zondag 1 januari 2012

Dank voor 2011.

Allereerst de beste wensen voor 2012.
Inmiddels mocht ik, vanaf de start in oktober, de 1000-ste bezoeker van mijn blog verwelkomen.
Langs deze weg wil ik alle lezers van mijn NATUURBLOG bedanken voor de belangstelling in 2011.
In 2012 ga ik weer proberen er een leerzaam vogel- en natuurjaar van te maken.
Nogmaals bedankt voor de belangstelling.
Ko.