Totaal aantal pageviews

donderdag 16 februari 2012

Roerdomp. [Botaurus stellaris]

Roerdomp in het Lauwersmeer, bij Ezumakeeg.

Roerdomp bij Ezumakeeg.

Vanaf dinsdag 14 februari is Koning Winter na 17 dagen gestopt met regeren. Voor veel mensen een opluchting, maar ikweet zeker dat dit voor nog veel meer watervogels geldt. Dus ben ik gisteren maar weer eens naar het Lauwersmeergebied gegaan om te kijken hoe het met de watervogels ging.


Roerdomp.

Aan de friese kant van de sluizen liepen zo'n 150 exx. Rotganzen te "grazen"op de zeedijk. Tussen deze ganzen bevonden zich minimaal ook 13 zgn. Witbuikrotganzen. [een ondersoort van de Rotgans]


Roerdomp, de stilste vogel van het moerasgebied.

Eigenlijk zie je de Roerdomp alleen maar tijdens langdurige, matige vorst of strenge vorst als de sloten en meren dichtgevroren zijn. Om toch aan voedsel te komen, leggen ze een groot deel van hun schuwheid af en komen wat meer tevoorschijn. Zo ook gistermiddag bij Ezumakeeg.
Je hoort ze eigenlijk alleen maar. Vooral in het voorjaar tussen het riet klinkt hun "whoeoep, whoeoep" door de rietvelden. Ze roepen dan de vrouwtjes op om te paren. Het is een machtig geluid in de vroege ochtend, vooral als er meerdere mannetjes tegen elkaar "whoepen". 

Roerdomp.
 Gelukkig trof ik deze moerasbewoner levend aan vlak bij Ezumakeeg. Van voorgaande jaren wist ik dat hier een wak moest zitten die langere tijd open blijft, waar ze dan opaf komen in de winter. Hier was het ijs, in de sloot, al voor een groot deel verdwenen en de foerageer mogelijkheden worden dan groter. De zon scheen al behoorlijk tussen het riet door en af en toe pikte de Roerdomp iets op om te eten. Ik kon niet duidelijk zien wat het was, maar in ieder geval iets tegen de honger.
Roerdomp in de zgn. "Paalhouding".
Nevenstaande foto geeft een goed beeld van de zgn.'" Paalhouding" tussen het riet. Deze houding nemen ze aan als er gevaar dreigt of als de vogels ergens van schrikken. De Roerdomp valt door zijn schutkleur van de veren dan geheel weg in de omgeving. Ze zijn er wel maar ze zijn moeilijk te vinden.

vrijdag 10 februari 2012

Vorst en ijsschotsen.

Bonte strandlopers. [Calidris alpina]

Nog steeds regeert Koning Winter met s'nachts strenge vorst en overdag lichte tot matige vorst. De watervogels beginnen het nu echt moeilijk te krijgen. Het slik is bedekt met ijsplaten en de mosselen zijn ook onbereikbaar.

Bonte strandloper. [Calidris alba]

Kluten. [ Recurvirostra avocetta]

Scholekster. [Haematopus ostralegus]

Gistermorgen liep ik langs de besneeuwde Schermdijk, op de plek waar de Scholekster-soos zich doorgaans bevindt. Het was een treurig gezicht daar onder bij de koelwateruitlaat. Hier vond ik: 15 dode Scholeksters [14 1e winter en 1 adulte vogel], 16 dode Drieteenstrandlopers, waarvan de meeste vogels de kop was verdwenen, 6 dode Tureluurs, 2 dode Steenlopers en 3 dode Wulpen. In totaal zaten er 269 nog levende Scholeksters, ruim 100 Kluten en een paar honderd Drieteenstrandlopers.
Scholekster-soosje.


Bonte strandloper [Calidris alba] in winterkleed.

Alle gevonden vogels waren broodmager. Het borstbeen was zo scherp, dat je er bijna een appeltje mee kon schillen. Voedselgebrek dus.
Paarse strandloper.[Calidris maritima]
Alle dode vogels worden opgestuurd voor onderzoek naar o.a. doodsoorzaak, evt. geboortegebied, leeftijd, enz.
Ook vandaag was het beeld niet veel vrolijker dan gisteren. Ik vond 6 adulte en 6 eerste winter Scholeksters, diverse Drieteenstrandlopers, 5 Wulpen en 1 Kluut.
Het sterftecijfer van de gemiddelde soos aantallen, van 300 Scholeksters, op de Schermdijk ligt nu al op 10%. Maar dan is het leed nog niet geleden, er gaan nog meer dood.
Het enige vrolijke aan vandaag was het zonnige weer en een mooie foto van een Paarse strandloper.

zondag 5 februari 2012

Winter, winter, DIK WINTER.

Zonsopkomst boven de Eems.

Als ik dit verhaaltje schrijf, is het DIK winter. De temperatuur blijft overdag nu ook ver onder nul. Er worden temperaturen gemeten van min 7 tot min 10. Het is de hele week al winter. s'Nachts worden er temperaturen gemeten van min 15 tot min 22,9 graden [in Lelystad op 4 februari rond 9 uur s' morgens]. En echt, we zitten vandaag officieel in een koudegolf.
De waterdamp van de industrie stijgt bijna recht omhoog.
De Eems vormt de waterverbinding tussen de Waddenzee en de Dollard, langs de noordoost-kust van Groningen. Op dit moment zitten er veel soorten trekvogels langs de Schermdijk, in de haven van Delfzijl. Er zitten duizenden Bonte strandlopers, met tientallen Drieteenstrandlopers er tussen, een paar honderd Wulpen en Kluten, Wilde- en Bergeenden en niet vergeten de grote aantallen meeuwen en Scholeksters. Verderop naar de laag-waterlijn lopen en zwemmen een 100-tal Grauwe ganzen. Ook 7 Knobbelzwanen grondelen wat heen en weer. De vogels zoeken hier hun brandstof voor de koude dagen. Ze eten kleine wadslakjes, wormpjes en strandvlooien en deze vangen ze door het wadslik te filteren met hun snavel. Deze voedingsstoffen worden dagelijks twee keer aangevoerd, door de werking van eb en vloed.

Bonte strandlopers tussen de ijsschotsen, tijdens laagwater.
 Het is een fantastische ervaring om dicht bij de foeragerende vogels te komen en dan genieten van hun geluidjes. De Bontestranlopers zijn wel het meest luidruchtig. Ook hoor je de Kluten er duidelijk tussen door, maar het gegak van de Grauwe ganzen heeft toch wel de overhand. Schitterend!!!
Kluten op het wad.


Kleumende Meerkoeten op het ijs.

In de binnenhaven zitten de vele Meerkoeten dicht opeen gepakt op het ijs. Het havengedeelte is hier helemaal dichtgevroren. De Aalscholvers rusten uit op de meerpalen, totdat er weer wordt gespuid, dan duiken ze het koude water in, in de hoop een visje te vangen.
Genieten van dit winterse schouwspel is voor de komende dagen een MUST.