Totaal aantal pageviews

zaterdag 29 april 2017

Groene specht [Picus viridus].

Mijn eerste Groene specht [man] op de camping.
Deze vogel stond al een paar jaar op mijn verlanglijstje. Telkens hoorde je hem maar zien, ho maar.
Ik had steeds het idee dat hij mij "uitlachte". Dat is ook zo. Hun gezang lijkt meet op lachen dan op zingen.
Mijn tweede Groene [vrouw] bij de camping in Nijverdal
Twee weken geleden was ik op zoek naar de Zwarte roodstaart. Deze prachtige vogel zie je steeds vaker in de bebouwing, dan een tien-tal jaren geleden. Er zit ook een paartje bij ons bij de steenfabriek, dat met zijn vele nissen, hoeken en gaten een ideaal biotoop is voor de zwarte roodstaart.
Juveniele Groene specht.
Ik kon hem niet vinden tussen de stenen en ben verkast naar de andere kant van de fabriek. ook daar zat hij niet. Na een paar minuten te hebben gewacht, vloog er plots een fel groene flits voor mijn auto langs.
Groene specht [vrouw] bij de steenfabriek.
Dat was dus de Groene specht. Snel kijken tegen welke boom hij zich vastklampte en de eerste 3 foto's waren dan ook grandioos mislukt. Ik heb toen mijn auto een meter of 10 verplaatst en kon de vogel niet zien. Kort daarop kwam zij [want het was een vrouwtje] van de achterkant van de boom tevoorschijn. Toen was het 'knippen" geblazen en met als resultaat een paar hele mooie foto's en een zeer tevreden fotograaf.
Het verschil tussen een Groene specht-man en een vrouw is, dat: een mannetje heeft rode "wangen". Ze hebben wel alle drie [man-vrouw en jong] een rood petje. Maar een jonge vogel is nog niet zo mooi groen gekleurd en is over de hele borst gespikkeld.

vrijdag 7 april 2017

De Geoorde fuut [Podiceps nigricollis].

Geoorde fuut-man.

De Geoorde fuut is een broedvogel van ondiepe, vegetatierijke wateren, plassen en meren. Deze plassen en wateren, met bij voorkeur grote- open stukken water, zijn zeer in trek bij de Geoorde fuut. Zo ook dus het Dannemeer-gebied in Roegwold. Volgens de waarnemers/tellers hebben hier vorig jaar zeker 30-35 paartjes gebroed en hun jongen grootgebracht. een grandioos succes in deze afgelopen 2 jaar dat het gebied bestaat.
Dit jaar [2017] heb ik mijn eerste paartje gezien op 14 maart. Dit was toen ook het enigste paar. Op 6 april ben ik er weer geweest en toen was het aantal paartjes gegroeid tot 4 exx.
Paartje Geoorde fuut.
Opvallend aan deze vogels zijn de mooie, felle gele "oorpluimen" aan de zijkant van de kop. aan de achterzijde vallen de "poederdons-achtige" veren direct op. Een groot verschil met de Kuifduiker, [Podiceps auritus], in zomerkleed, die heeft dikkere "oorpluimen". Die hebben hun hoofdtooi hoger op de kop staan. vergelijk deze beide vogels ook eens met de Dodaars [Tachybabtus ruficollis] , in zomerkleed, want die heeft geen "oorpluimen".
Het vrouwtje komt weer boven.
Herkenning van deze 3 soorten duikers kan op grotere afstand weleens zorgen voor problemen, vooral met fel zonlicht.
de Geoorde fuut is een heel actief duikertje, die regelmatig onder water zit voor zijn voedsel. Let in het voorjaar ook vooral eens op de zgn. "Paringsdans". Wonderschoon zoals ze dan als het ware over het water "vliegen". ZEER de moeite waard om dit schouwspel eens te gaan bekijken.
Het paar tijdens de zgn. "Paringsdans".

zondag 2 april 2017

Omdat ze zo verschrikkelijk mooi zijn: IJsvogel.

IJsvogel-man voor het nest.
de IJsvogel-man wacht regelmatig bij het nest op zijn vrouwtje.
Daar is het vrouwtje.
Eindelijk, daar is ze.
Een klein Bleitje wegwerken.
Het vrouwtje is rechts geringd met een alu-ring. ik zag dat pas toen de foto op de PC stond. Nu nog de uitdaging om de ring af te lezen met de telescoop.
Die smaakt lekker.
De ring aflezen zal een hele tour worden, want het vrouwtje laat zich steeds minder zien. Misschien heeft ze al eieren.

Even knuffelen voor een goede relatie.