Totaal aantal pageviews

zondag 23 augustus 2015

Grauwe klauwier [Lanius collurio]

Deutsch: Neuntoter
English: Red-backed Shrike
Francais: Pie-grièche écorcheur

Grauwe klauwier [1e Winter].
Het is de kleinste soort van de voorkomende Klauwieren in heel europa en komt ook als zangvogel in Nederland voor. Hij heeft een "haaksnavel" en scherpe nagels aan de poten om grotere prooien als libellen, hagedissen, veldmuizen, maar ook kleine vogels te grijpen. Soms maakt hij een zgn. voorraadkamer door zijn prooi aan doorns en prikkeldraad te spiesen voor slechtere tijden.
Grauwe klauwier, mannetje. Gefotografeerd in de Vogezen. [juni 2014]

De Grauwe klauwier is in Nederland een schaarse broedvogel. Naeen korte periode van afwezigheid is er in 2012 weer een broedpaar waargenomen. De grootste populatie komt voor in het Bargerveen, ten zuiden van Emmen, met als goede tweede plek het Fochteloërveen. Ze komen in april terug uit Afrika om zich in hun broedgebied te vestigen. Meestal leggen ze 4-5 eitjes en zowel het mannetje als het vrouwtje broeden ze uit. Ze broeden alleen in gevarieerde landschappen als hoogveen en kleinschalige, oude akkerbouwgebieden en weidelandschappen.
Ze staan in Nederland op de Rode lijst als bedreigd en in Vlaandere als ernstig bedreigd. Over de hele wereld genomen is de Grauwe klauwier geen bedreigde soort.
Het mannetje heeft een zgn. "Zorro-masker".

Grauwe klauwier, 1e winter,  bij Tetjehorn in Augustus 2015.

2 opmerkingen: