Totaal aantal pageviews

maandag 16 april 2012

Polder Breebaart.

Polder Breebaart.
Gezicht op Polder Breebaart.
Binnendijkse eb en vloedwerking.
Polder Breebaart, een toevallige polder die is ontstaan in eind jaren ’70 van de vorige eeuw. Een geplande buiten- dan wel binnendijks kanaal werd afgeblazen. De reeds voltooide sluis werd afgebroken, een stukje gegraven kanaal, de binnendijkse zwaaikom, bleef achter in de Punt van Reide. De Deltadijk werd gelegd over het tracĂ© van de dijk die langs het niet voltooide kanaal was gepland. Tussen de bestaande, oude Dallingeweersterdijk en de Deltadijk bleef Polder Breebaart als het ware over. Het gebied is ongeveer 63 Ha. groot en nu een zeer gewaardeerd gebied door de vele 10.000-den trekvogels. Het grootste gedeelte van de waterberging wordt gevormd door de uitgegraven, oude buitendijkse geul.  Verder is er gedacht over de zgn. “Vismigratie” om de glasaal en de stekelbaars de kans te geven om zich voort te planten in het zoete water van het binnendijks gelegen afwateringskanaal. De ‘Vispassage” is ook uitgevoerd. Door middel van een zoetwater lokstroom worden de visjes gelokt om vanuit het brakke water van de polder, naar het binnenwater te trekken.

Blauwborst.

Er is een aan de kant van de oude Dallingeweersterdijk een kijkhut geplaatst, om de vogelliefhebbers een goed beeld te geven van de aanwezige vogels in de polder. Je kunt hier de meest verschillende vogelsoorten aantreffen, al naar gelang de periode van het jaar. Zo is er in de herfst veel trek van stellopers, als Bontestrandloper, Goud- en Zilverplevier, Kluten en natuurlijk heel veel Grauwe ganzen en Brandganzen. Na het broedseizoen  komen ook de Lepelaars, soms 100-150 vogels,  hun kostje hier opscharrelen. In het voorjaar komen de Visdieven, Bontbekplevier, Winter- en Zomertaling hun opwachting maken.
De werking van eb en vloed wordt veroorzaakt door een schuif in de Deltadijk, die via een computer wordt bediend. Bij opkomend water staat de schuif open tot een bepaalde waterhoogte, bij het “nulpunt” gaat de schuif dicht en bij afgaand water gaat de schuif een tijdje later weer open om een bepaalde hoeveelheid water weer in de Dollard te laten lopen.het
De vogelkijkhut en de hele Polder Breebaart zijn, over de aangelegde paden, vrij toegangkelijk. De eigenlijke Punt van Reide is ALLEEN toegangkelijk onder leiding van een gids van het Groninger Landschap. Ga je toch de Punt op, loop je het risico om een forse boete te krijgen, want er wordt gecontroleerd vanaf de vaste wal en het water.
Een leuke attractie in de zomer zijn de Zeehonden. Deze beestenkun je van dichtbij bekijken vanachter de, op de dijk, geplaatste kijkscherm.

Een paartje Kluten.


Excursies in Polder Breebaart
Het Dollardteam organiseert excursies om mensen het bijzondere gebied te laten zien. Deelname doorgaans gratis en opgave niet nodig tenzij anders vermeld. Er is een wandeling uitgezet van ongeveer 10 Km, die je zelfstandig kunt lopen.
Vrijwilligersteam
Polder Breebaart met kijkhut en Lepelaars.
In het gebied is een vrijwilligersteam van de Stichting Het Groninger Landschap actief. Ook u bent van harte welkom!

Voor meer informatie over Het Groninger Landschap: www.groningerlandschap.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten