Totaal aantal pageviews

maandag 2 april 2012

Roodborsttapuit [Saxicola rubicola].

Tapuit en Roodborsttapuit.        [Zeldzame opname]

Mannetje Roodborsttapuit.


De Roodborsttapuit.

Het aantal tapuiten-soorten bedraagt minimaal 19 soorten. De meeste soorten komen voor in Zuid-Europa en de kop van Afrika en dragen exotische namen als: Westelijke Blonde Tapuit, Oostelijke Blonde Tapuit, Monnikstapuit en Woestijntapuit. In onze streken zijn de namen wat bescheidener als: Tapuit, Roodborsttapuit of Paapje.

Vrouwtje Roodborsttapuit.

 We richten ons in dit bericht op de Roodborsttapuit [Saxicola rudicola]. De adulte [volwassen] mannetje Rooodborsttapuit is het beste te herkennen aan de gitzwarte kop en hals, met een grote witte vlek op de hals en schouders en een oranje kleurige borst die naar de onderbuik bleker wordt. De poten en de snavel zijn zwart. Verder is het bovendek, rug en stuit, donkerder bruin met op de vleugel een lange witte vlek. Het adulte vrouwtje is bruin van kleur met ook een minder oranje kleurige borst en een witte vleugelvlek. De vogel broedt in open gebied met bossages en heide, laagblijvende struiken die bijvoorkeur stekels dragen en moeilijker doordringbaar zijn. Ze foerageren onopvallend tussen het hoge, droge gras en zo af en toe rusten ze even uit op een paaltje of de afrastering van het weiland. Zo ook langs de pony-weide in Weiwerd.
Pony-weide Weiwerd.
In Nederland is de Roodborsttapuit vooral een zomergast van maart tot in oktober, met soms een achterblijver in de winter. De zang van de Roodborsttapuit doet denken aan de zang van de Heggenmus, alleen die van de Roodborsttapuit klinkt wat schor, tov de Heggenmus.
Heel af en toe komt er een ver "familielid"op bezoek in Nederland: De Woestijntapuit [Oenathe deserti]. Deze soort komt vooral voor in Noord Afrika en is tot en met 2011 slechts een 10-tal keer in Nederland waargenomen. Helaas heb ik hier geen foto van. Wel van de gewone Tapuit die ook veel in Nederland voorkomt. Vooral op de zandgronden en heidevelden. [ foto, zie onder]. 


Tapuit, paartje.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten