Totaal aantal pageviews

zondag 4 december 2011

Kokmeeuw.

Kokmeeuw, adult winter met kleurring. Wit VA08. Deze vogel is op 2-12-2008 geringd in Viborg, Denemarken.
Kokmeeuwen-Laridae.
Kokmeeuwen komen het meest voor in moeras-, slik- en kweldergebieden. Ze broeden vaak in grote, dichte kolonies op de kale grond, kwelder of tussen aanspoelsel en schelpen op het strand. Ook zie je ze steeds meer op kunstmatig aangelegde broedplaatsen. In Delfzijl broeden ze op een drijvende ponton in de haven. De afstand tussen broed- en foerageergebieden bedraagt soms wel 35-40 Km. Voedsel zoeken doen ze bij bv. koelwateruitlaten en op de nog schaarse vuilnisbelten. Kokmeeuwen eten ook veel regenwormen (binnenland) en insecten; in de kustgebieden ook veel marien voedsel (diverse ongewervelde diertjes als garnaaltjes, weekdieren, visjes, gammarus, etc.) De Kokmeeuwenstand blijft de laatste jaren stabiel.
s'Zomers zie je ze vaak in grote groepen in de lucht, als de mieren zijn uitgevlogen. Ze vliegen dan met de snavel open om zo veel mogelijk mieren te vangen. Bij langdurig nat weer trappelen ze de wormen en andere insecten uit de grond. Een voedzaam maaltje. 
Kokmeeuw, 1e Kj. winter. Let op de kleur van de armdekveren in de vleugel.
Herkenning: De meeste meeuwensoorten zijn  in de zomer het gemakkelijkst te onderscheiden. Bij de "kleine meeuwen" onderscheid je twee leeftijdsgroepen. Een goed voorbeeld is de Kokmeeuw. De Kokmeeuw krijgt zijn adulte verenkleed al, als de vogel ruim een jaar oud is. Er zijn gedurende het grootste gedeelte van het jaar twee leeftijdsgroepen te herkennen, nl: 1e jaars al naar gelang het jaargetijde van de juveniel periode (1e winter of 1e zomer).
Kokmeeuw 2e Kj. winter. Let op het zgn "koptelefoontje"
Gedurende de maanden juli - tot begin september, kunnen we echter3 groepen onderscheiden: juveniel (recent uitgevlogen), 1e zomer (ruim een jaar oud) en adult zomer (ruim 2 jaar oud of ouder). Des te donkerder rood de poten en de snavel zijn des te ouder is de vogel.

Kokmeeuw, adult zomer broedend. Let op de chocolade bruine kop.
Het is en blijft moeilijk, maar kom je er niet goed uit met welke leeftijd van de vogel je te maken hebt, neem een goed ge├»llustreerde vogelgids.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten