Totaal aantal pageviews

vrijdag 27 juli 2012

Trekbewegingen.

Lepelaars en Zwarte ruiters.
Het najaar nadert en voor de meeste vogels is het broedseizoen voorbij. Ze verlaten hun broedterritorium en groeperen zich in grote groepen op de weilanden, waterplassen en langs dijken.
Overzwaluwen.
De Lepelaars komen vooral vanaf de Waddeneilanden naar Polder Breebaart en daar treffen ze al de, soms duizenden, Zwarte ruiters aan. Deze vogels hebben al een heel eind geruid naar hun winterkleed en zijn dus niet meer zwart. Ook de duizenden Bonte strandlopers, met daartussen vaak een paar Krombekstrandlopers en Breedbekstrandlopers. Het hoogtepunt van de aantallen Bontestrandlopers, moet nog komen. Ik denk zo rond half tot eind augustus dat de gigantische zwermen van tienduizenden vogels er wel is, in Polder Breebaart. De grootste aantallen vogels zie je tijdens hoogwater. Je moet wel een goed vogelboek erbij pakken, om de verschillende strandlopers te herkennen, tenminste: ik wel.
Jonge Spreeuwen op de zeedijk.
De Oeverzwaluwen hebben ook dit jaar weer met een redelijk succes gebroed in de kleiwand van de oude "zwaaikom" in Polder Breebaart. Evenals de oude en jonge Spreeuwen, verzamelen ze zich ook langs de zeedijk. Door de aanwezige schapen, zijn er voldoende vliegjes om een flinke vetreserve op te bouwen voor de najaarstrek naar het zuiden.
Mannetje Valkparkiet.
Op de terugweg naar huis zag ik iets heel bizonders. Op het industrieterrein bij Akzo, liepen een Scholekster en een mannetje Valkparkiet, te foerageren langs de spoorlijn. Nadat ik de foto had gemaakt, vlogen ze gezamenlijk weg.

O ja, als je zeehonden van dichtbij wilt zien, moet je op de zeedijk, achter het kijkscherm, bij Polder Breebaart zijn. Afgelopen week lagen er een kleine 100 dieren.Grauwe ganzen boven de polder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten